^ Back to Top
facebook

masatenisi.site

Masa Tenisinin Wikipediası

Duyurular

2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarımızın katılımlarının belirlenebilmesi için, tmtf.gov.tr web sitesindeki katılım formunun doldurularak Lig katılım bedelinin olduğu banka dekontu ile birlikte 03.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.

2021-2022 sezonu Hakem Vize ücretlerinin 10 Eylül 2021 tarihine kadar Federasyonumuzun ilgili Banka hesabına yatırılması gerekmektedir.Masa Tenisi Haberleri

Yeni yarışma talimatı yayınlandı..

 

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU

YARIŞMA TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

            Amaç

            Madde 1 – Bu Talimatın amacı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, İl veya İlçe Müdürlükleri, kuruluşlar ve spor kulüpleri tarafından düzenlenecek Masa Tenisi karşılaşmaları ile bu karşılaşmalara hazırlık amacıyla düzenlenen faaliyetlerin organizasyonu, maç sonuçlarının ve bu faaliyetler sonucunda takımların ve sporcuların elde etmiş oldukları derecelerin tescil edilmesi ile bütün bu faaliyetlerin uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 

            Kapsam

          Madde 2 –  Bu Talimat, yurt içerisinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası resmi ve özel Masa Tenisi yarışmalarıyla ilgili organizasyon, görev, yetki ve sorumlulukları, kulüpleri, yöneticileri, antrenörleri, hakemleri ve sporcuları kapsar.

            Dayanak

            Madde 3 –  Bu Talimat, 21 Mayıs 1986 gün ve 3289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un Ek-9 uncu maddesi ve 03/11/2006 gün ve  26335 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsü”nün 6. maddesinin (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            Tanımlar

            Madde 4 – Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük         : Spor Genel Müdürlüğü’nü,

Genel Müdür            : Spor Genel Müdürü’nü,

İl Müdürlüğü              : Spor İl Müdürlüğü'nü, 

İlçe Müdürlüğü           : Spor İlçe Müdürlüğü'nü,

Federasyon                 : Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nu,

Kulüp                          : Genel Müdürlük tarafından tescili yapılmış spor kulübünü, 

Kuruluş                       : Masa Tenisi faaliyeti sürdüren tüzel kişiliğe sahip özel veya resmi

                                    kurum ve kuruluşu,

Federasyon Temsilcisi: Yarışmalarda, Federasyonu temsil eden yetkili kişiyi,

Baş Hakem                 : Yarışmanın uluslararası kurallara göre oynatılmasından sorumlu

                                    hakemi, 

Gözlemci                    : Yarışmanın görevli hakemlerini denetleyen kişiyi,

Hakem                        : Yarışmayı uluslararası kurallara göre yöneten hakem lisanslı kişiyi,

Yönetici                      : Yarışmalardaki kulüpten sorumlu kişiyi,

Antrenör                     : Yarışmalardaki Masa Tenisi antrenör lisansına sahip kişiyi,

Sporcu                        : Yarışmalardaki Masa Tenisi sporcu lisansına sahip kişiyi,

I.T.T.F                        : Tüm Dünyada Masa Tenisini yöneten uluslararası Masa Tenisi

Federasyonu’nu

E.T.T.U                   : Avrupa Masa Tenisi Birliği’ni,

M.T.T.U                     : Akdeniz Masa Tenisi Birliği’ni,

B.T.T.U                   : Balkan Masa Tenisi Birliği’ni,

M.H.K                        : Merkez Hakem Kurulunu,

İl Temsilcisi             : Masa tenisi sporunu İl de temsil eden kişiyi,

Lig                              : Federasyon tarafından belirlenen Talimat ve Statüye uygun olarak

                                    düzenlenen erkekler ve bayanlar kategorilerindeki masa tenisi liglerini, 

Şampiyona                  : İlçe, il veya ülkenin unvan turnuvasını,

Kupa                           : İlçe, il veya ülkenin klasman turnuvasını,

Teşvik Turnuvası       : İlçe, il veya ülkenin şampiyonasına katılmayı sağlayan sıralama

                                    yarışmaları,

Turnuva                      : Kulüp veya sporcuların bir yarışmada karşılaşarak sıralandıkları

                                    yarışmayı, İfade eder.               

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

            Yarışma Sezonu       

Madde 5 –  Masa Tenisi yarışma sezonu 1 Temmuz tarihinde başlar, 30 Haziran tarihinde sona erer.

           

 

Yarışmalara Katılım

            Madde 6 –  Masa Tenisi faaliyetlerine katılacak takımların ve sporcuların çıkacakları kadrolarının yapısı, kadroda yer alacak sporcuların özellikleri ile yabancı uyruklu sporcuların sayısı ve kadroda yer almalarına ait istisnai koşullar Federasyon Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanacak Yarışma Talimat ve Yönetim Esasları ile belirlenir. 

           

Yarışmalara Katılacak Sporcular

            Madde 7 –  Yarışmalara katılacak sporcularda aşağıdaki koşullar aranır; 

 1. a) O sezon için geçerli vizesi yapılmış lisansa sahip olmak,
 2. b) Herhangi bir gerekçeyle karşılaşmalara katılmaktan men edilmemiş olmak,
 3. c) Kendi kulübünden başka her hangi bir kulüp adına aynı sezon içerisinde resmi karşılaşmalara katılmamış olmak,

Bu hüküm; 

 • Genel Müdürlük Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği 15. Maddesi kapsamında kulübü kapanıp serbest kalan sporcular,
 • Federasyondan izin alan 18 yaş altı altyapı sporcuları,
 • Silâhaltına alınıp askeri güçlerde lisanslı olan, terhislerini takiben silâhaltına

alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen Masa Tenisi sporcuları için uygulanmaz. 

 1. d) Yarışmalara katılacak sporcuların tescil, transfer ve vize işlemlerinde aşağıdaki Talimat ve esaslar aranır;

1) Erkekler ve Bayanlar kategorisinde oynanan Süper lig, 1.lig, 2. lig, 3.Lig, Bölgesel Liglerde yer alacak sporcular için Lisans, Tescil ve Transfer Talimatı hükümleri kapsamında işlemler İl Müdürlükleri tarafından yapılan tescil kayıtları esas alınarak Masa Tenisi Federasyonu tarafından yürütülür ve Federasyon tarafından verilen lisanslar geçerlidir. 

2) Federasyonun düzenlediği yurtiçi faaliyetler ve İl veya İlçe Müdürlüklerinin düzenlediği yerel faaliyetlerde yer alacak sporcular için Spor Genel Müdürlüğü, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümleri kapsamında İl Müdürlükleri tarafından yapılan tescil kayıtları esas alınarak Federasyon tarafından verilen lisanslar geçerlidir.  

 1. e) Bireysel Türkiye Şampiyonalarına ve Türkiye Kupası Bireysel yarışmalarına; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan sporcular ve Türkiye Milli Takımında ITTF kuralları gereğince oynama hakkı bulunan yabancı uyruklu sporcular katılabilir.

           

Yarışmalara Katılacak Antrenörler

            Madde 8 –  Masa Tenisi karşılaşmalarında antrenör ve yardımcı antrenör olarak görev yapacak kişilerin Federasyon Antrenör Talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış olmaları zorunludur.

           Yarışma Çeşitleri

            Madde 9 – Masa Tenisi faaliyetlerinde yer alan kulüplerin takvim yılı boyunca yapacakları yarışmalar üç türlüdür. 

 1. a) Resmi Yarışmalar;

1) Spor Genel Müdürlüğü Kupası; Federasyon tarafından hazırlanmış Talimat ve Statü ile belirlenmiş bireysel ve/veya takımlar arasında oynanan tek yarışmadır. 

2) Lig ve Play-Off/Out Karşılaşmaları; Federasyon ve İl Tertip Kurulları tarafından hazırlanmış Talimat ve Statülere uygun olarak oynanan lig yarışmalarıdır. 

3) Türkiye Kupası Yarışmaları; Federasyon tarafından hazırlanmış Talimat ve Statüye uygun olarak takım ve bireysel olarak oynanan grup eleme turları ile final yarışmalarıdır. 

4) Federasyon Yurtiçi Faaliyetleri; Federasyon tarafından hazırlanmış Talimat ve Statüye uygun olarak oynanan her kategorideki takım ve bireysel olarak oynanan grup eleme turları, yarı final yarışmaları ve Türkiye Şampiyonalarıdır.

5) En İyi’ler Faaliyetleri; Federasyon tarafından hazırlanmış Talimat ve Statüye uygun olarak oynanan her kategorideki bireysel yarışmalardır.

 1. b) Özel Yarışmalar; Federasyon faaliyet takvimi dışında kalan; kamu, kurum, kuruluş, dernek, spor kulüpleri vb. tarafından düzenlenen diğer yarışmalardır. Federasyon iznine tabidir. Federasyon gözlemci bulundurabilir. Lisans ile oynamak esastır.
 2. c) Uluslararası Resmi Yarışmalar; Uluslararası Masa Tenisi Birlikleri, (IOC, ITTF, ETTU, MTTU, BTTU) tarafından tertip ve idare edilen yarışmalardır. Federasyon tarafından belirlenerek, durumları onaylanan ve bildirilen kulüpler bu yarışmalarda yer alabilirler,
 3. d) Uluslararası Özel Yarışmalar; Uluslararası Masa Tenisi Birlikleri, (IOC, ITTF, ETTU, MTTU, BTTU) dışında kalan veteran dernekleri, kuruluşlar vb. tarafından tertip ve idare edilen yarışmalardır. Organizasyonu yapanların yabancı sporculardan sağlık raporu, yerli sporculardan vizeli lisans almaları gerekmektedir.

           

Yarışma Yöntemleri

            Madde 10 – Yarışmalar takım ve bireysel olarak iki şekilde oynanır.

 1. a) Lig Usulü;

1) Takımların belirli bir karşılaşma takvimi gereğince tertip edilmiş seri karşılaşmalarının sonuna kadar oynatılarak aldıkları puan tutarına göre derecelendirilmesi sistemine denir. Takımların derecelendirilmesi kazandıkları veya kaybettikleri maçlarda aldıkları puanlarla yapılır. Kazanan takıma (iki) 2 puan, kaybeden takıma (bir) 1 puan, hükmen kaybeden takıma (sıfır) 0 puan verilir. 

2) Hükmen yenilgi durumunda galip takım veya sporcu karşılaşmayı setlerde 11–0 kazanmış sayılır. 

3) Eğer bir takım kural gereği sahada üç kişi olarak yer almaz ise bu takım yarışmayı hükmen kaybeder. 

4) Karşılaşmalar sonundaki puan sıralaması Uluslararası Oyun Kurallarında belirtilen şekilde yapılır. 

 1. b) Eleme Usulü;

1) Bir takım veya sporcunun bir veya bir seri maç sonrası elde etmiş olduğu galibiyet sayısı esas alınarak bir üst tura yükselmesi sistemidir. 

2) Takım veya sporcuların eleme için eşleştirilmesi Uluslararası Oyun Kurallarında belirtilen şekilde yapılır.

3) Resmi Karşılaşmaların Lig veya eleme usullerinden hangisi ile yapılacağı önceden belirlenir ve ilan edilir. 

           

Yaş Kategorileri

            Madde 11 – Masa Tenisi faaliyetleri kapsamındaki karşılaşmalar yedi (7) kategori üzerinden oynanır. 

 • Minikler   : 11 yaş altında olan sporcular,
 • Küçükler : 13 yaş altı olan sporcular,
 • Yıldızlar : 15 yaş altında olan sporcular,     
 • Gençler    : 18 yaş altında olan sporcular,     
 • Ümitler    : 21 yaş altında olan sporcular,     
 • Büyükler : Üst yaş sınırı olmayan sporcular,     

7)  Veteranlar  : 40 ve daha büyük yaş gurubu sporculardır.

 1. b) Kategorilerde belirtilen yaş gurupları 1 Ocak tarihi itibarı ile hesaplanır.
 2. c) Kategorilerde yer alabilecek sporcunun yaş belirlenmesinde doğum yılı esas alınıp ay, gün dikkate alınmaz. Sporcunun; yaşının düzeltilmesi halinde, düzeltmeden önceki yaşı esas alınarak oynayabileceği kategori belirlenir.
 3. d) Sporcular aynı gün içinde sadece bir kategoride oynayabilir.

           

Statüler ve Liglerin Organizasyonu

            Madde 12 –  Masa Tenisi Faaliyetleri, organizasyon yetkisine bağlı olarak Federasyon veya İl Tertip Kurulu tarafından hazırlanan statü ve programa uygun olarak oynanır.  Federasyon yetki ve sorumluluk alanına giren faaliyetlere ait Statü ve Uygulama Esasları ile İl Müdürlükleri yetki ve sorumluluk alanına giren faaliyetlere ait statü ve programlar en geç Ağustos sonuna kadar ilan olunur ve o yılın Masa Tenisi sezonunda uygulanır. 

Erkekler ve Bayanlar Süper lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, Bölgesel Ligler, Yerel Ligler, Veteran Ligleri ve Federasyon faaliyetlerinin organizasyon ve yönetimine ait esaslar Yarışma Talimatına uygun olarak hazırlanan ayrı talimatlar ile belirlenir. 

           

 

Küme Düşme ve Çekilme

            Madde 13 – Küme düşme şekli ve düşecek takım sayısı ile takımların Avrupa Kupalarına katılma koşulları Federasyon Talimatı ile belirlenir. Federasyonun (İllerde İl Tertip Kurulu) izni olmadan herhangi bir lig sezonunda dört defa sahaya çıkmayarak, hükmen yenik sayılan takımlar Ligden çıkartılır ve lig yarışmalarının kalan yarışmalarında oynayamazlar. Bir sonraki sezonda oynanacak olan terfi ligine düşürülür. Liglerde yer alan kulüpler herhangi bir nedenden ötürü yarışmalara katılmayacaklarını sezon öncesi bildirirlerse, bu kulüplerin durumu Federasyon Yönetim Kurulu tarafından görüşülür ve takımın hangi ligde yer alacağı hakkında karar verilir. Sahaya çıkmama veya yurtiçi faaliyetlerine katılmama nedenleri Federasyon tarafından haklı görülmeyen kulüpler, o yarışmalarla ilgili masrafları ödemek zorundadır.

           

Yarışmaların Tescili ve Temsil Hakkı

            Madde 14 – Federasyonca düzenlenen tüm yarışma sonuçlarının tescili Federasyon tarafından yapılır.  Kulüplerin Avrupa Kupaları ve diğer Uluslararası yarışmalara katılmaları için gerekli kriterlerin belirlenmesi Federasyon tarafından yapılır. Belirlenen esaslara göre katılma hakkını kazanan kulüplerin Uluslararası Masa Tenisi Birliklerine bildirilmesi ve bu kulüplere temsil hakkı verilmesi Federasyona aittir. Önceki sezonlarda bu kupalara katılımları sonucunda oluşmuş borçlarını yeni bildirim tarihine kadar ödemeyen veya önceki dönemlerde temsil hakkını iyi kullanamadığı değerlendirilen kulüpler, bu hakkı elde etmiş olsalar bile, yeni sezonda uluslararası Masa Tenisi Birliklerin düzenlediği yarışmalara katılamaz. İllerde oynanacak bütün yarışmaların sonuçlarının tescili İl Tertip Kuruluna aittir. Kulüplerin yaş kategorileri Federasyon faaliyetlerine katılabilmeleri için gerekli kıstaslar ve takım sayısının belirlenmesi Federasyon tarafından yapılır. Belirlenen kıstaslara göre Federasyon faaliyetlerine katılma hakkı kazanan kulüplerin Federasyona bildirilmesi ve bu kulüplere temsil hakkı verilmesi İl Müdürlüğü’ne aittir. 

           

Birleşme, Ligde Oynama Hakkını Devretme veya İsim Değiştirme

Madde 15 –

 1. a) Liglerde isim hakkının devri, sponsorluk ve diğer nedenlerle isim değiştirme,
 2. b) Ligde oynama hakkının devri,
 3. c) Kulüplerin birleşmesi, mümkündür.
 4. d) Bunun için öncelikle spor kulübünce Genel Kurul Kararı almak gerekir. Genel Kurulu ve spor kulübü dernek tüzüğü bu hususlarda yetki vermişse Yönetim Kurulu kararı yeterlidir.
 5. e) Dernekler ve Spor Kulüpleri Mevzuatı gereği yapılması gereken işlemler ilgili kulüplerce tamamlandıktan sonra Federasyona başvurulur.
 6. f) Kulübün yeni ismiyle temsil edilebilmesi ayrıca ligde oynama hakkını devralan kulübün lige dahil edilmesi henüz bulunduğu ligde sezon başlamadan önce gerçekleştirilir.
 7. g) Federasyon Yönetim Kurulu her bir lig ve ilgili sezon için ödenmesi gerekli bedeli belirler.
 8. h) Birleşen, isim değiştiren veya ligde oynama hakkını devralan kulüplerin tüm kategorilerde yarışmalara hangi ilden katılacakları, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 9. l) Birleşme, isim değiştirme, ligde oynama hakkını devralma yoluyla liglerde oynayacak spor kulübü, hangi isim ile liglere katılacağını karşılaşma takvimi belirlenmesinden önce Federasyona bildirir.
 10. m) Birleşen, isim değiştiren, ligde oynama hakkını devralan kulüp oynayacağı lig için belirlenen bedeli ödeyerek, Federasyon kararı ile bulunduğu ligde faaliyetini sürdürür.

           

Yarışmaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi

            Madde 16 – Yarışmanın ertelenmesi ve tehir halinde uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir; 

 1. Lig yarışmalarının belirtilen sahalarda ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde

başlaması şarttır. Bir yarışma ancak zorunlu nedenlerle başka bir güne bırakabilir. Geri bırakılmasında zorunlu nedenler bulunup bulunmadığının takdiri yarışmanın başlamasına kadar Federasyona, (İllerde Tertip Kuruluna) yarışma sırasında ise Federasyon (İl) Tertip Kuruluna aittir. Takımların anlaşmaları ile yarışma ertelenmez. 

 1. b) Ertelenen yarışmalar, erteleme sırasına göre yapılır.
 2. c) Tehir edilmiş yarışmalarda ancak yarışmanın programda ilk ilan edildiği tarihte

oynama hakkı olan sporcular yer alabilir. 

 1. d) Yarışmanın programda ilan edildiği tarihte cezalı olmayan fakat ertelenen tarihte

cezalı olan bir sporcu tehir yarışmasında yer alamaz ve yer almadığı tehir yarışması cezalı maç sayısından düşülür. 

 1. e) Federasyon, gerekli gördüğü hallerde karşılaşmaları seyircisiz oynatabilir. Böyle bir

karar için seyircilerin aşırı taşkınlıklarının ve kötü tezahüratın engellenememesi gerekmektedir. 

           

Yarışmalarda Sahaya Çıkabilecek Sporcu ve Kenar Yönetim

            Madde 17 – Takımların yarışmalar için sahaya çıkabilecek sporcu ve kenar yönetim kadrosu aşağıdaki gibidir;

 1. Her takımın 3 asil 1 yedek olmak üzere 4 sporcu ile 1 antrenör ve 1 yöneticisinin

maç sırasında, takım sıra bölgesinde bulunmasına izin verilir.

 1. Yarışmadan önce sayı hakemi tarafından resmi sayı cetveline adları yazılan

sporcuların yerine başkaları oynatılamaz. Liste dışında oyuncu oynatıldığının belirlenmesi durumunda takım hükmen yenik sayılır.

          

Neticelerin İlanı

           Madde 18 – Uluslararası kurallara uygun olarak sona eren yarışmaların teknik sonuçları Başhakem raporu ile kesinlik kazanır.  Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren kararlar, yarışmaların sonuçları, Başhakem raporlarına ve gerekirse bu konuda yapılacak araştırmaya dayalı olarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilir ve ilan olunur.  Yerel yarışmalarda karar yetkisi İl Tertip Kurulunundur. 

           

Hükmen Yenik Sayılma

           Madde 19 – Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır;

 1. a) Vaktinde ve yarışma kıyafeti ile oyun yerine çıkmamak veya 3 kişiden az oyuncu ile çıkmak,
 2. b) Yarışmanın sonucu üzerinde önceden anlaşma yaparak oynandığına yarışmanın Federasyon Tertip Kurulu ve hakemleri tarafından kanaat getirilmiş olmak (Bu taktirde her iki takım hükmen yenik sayılır ve yöneticileri ile sporcuları Disiplin Kuruluna sevk edilir) ,
 3. c) Herhangi bir takımın lehinde veya aleyhinde netice belirleyecek şekilde yarışmayı tamamlamadan sahadan çekilmek veya bilerek yenilgiye neden olacak şekilde davranmak (Federasyon Tertip Kurulunca kanaat getirildiği taktirde sahadan çekilen takımın idarecileri, antrenörleri ve buna neden olan oyuncuları ayrıca Disiplin Kuruluna sevk edilir) ,
 4. d) Lisanslarını ibraz etmemek (Bu nedenle hakem tarafından maçı oynattırılmayan  takım hükmen yenik sayılır.  Ancak Federasyondan onaylı liste ile oynanabilir. )
 5. e) Başkasına ait lisansla veya sahte lisansla oyuncu oynatmak.
 6. f) Yarışma sırasında sporcu, idareci, antrenör, ayrı ayrı veya toplu olarak hakeme karşı gelmeleri veya fiili tecavüz etmeleri halinde Başhakemin yarışmayı bir veya her iki takım aleyhine tatil etmesi,
 7. g) Lisans muayenesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak oyuncu değiştirmek (Buna tevessül eden idareci, antrenör ve sporcu ayrıca Disiplin Kuruluna sevk edilirler) ,
 8. h) Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı bir oyuncuya veya antrenöre antrenörlük yaptırmak,
 9. i) İlgili lig talimatlarında belirtilen “Takımların Kadro Yapıları” maddelerinde belirtilen hükümleri yerine getirmemek ve bu maddede belirtilen koşullara haiz olmayan sporcuları oynatmak,
 10. j) Yaş kategorisi için belirlenen kadro yapıları ve sahaya çıkan sporcuların oynamasına ilişkin belirlenmiş koşullara uymamak, 
 11. k) Ertelenen karşılaşmalarda erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları oynatmaktır.

           

Kıyafetler

            Madde 20 – Masa Tenisi oyunu esnasında sporcular, antrenörler, takımlar ve hakemler aşağıda tarif edilen kıyafetlerle sahada bulunmak zorundadır:

 1. a) Sporcuların giysileri aşağıdaki şekilde olacaktır;

            1) Sporcular kısa kollu veya kolsuz forma, kısa şort veya bayanlar etek veya tek parça spor giysisi, çorap ve spor ayakkabısından oluşan bir kıyafet giyeceklerdir. Giysi renkleri ITTF kurallarına uygun olacaktır.

            2) Takım veya çiftin bütün oyuncuların forma ve kıyafetleri aynı renk, tip ve desen olmak zorundadır.

3) Oyuncu giysilerine reklâm alınmasına izin verilmiş liglerde, reklâmlara ait kurallar ile kıyafet tasarımına ilişkin esaslar ITTF kurallarına uygun olarak belirlenir. Takımlar forma, eşofman ve ısınma tişörtlerinde bira dışındaki alkollü içki markalarını, sigara ve ilaç markalarını reklâm olarak taşıyamazlar. Reklâm yasağında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) listesi geçerlidir.

 1. b) Hakemler, Hakem Talimatında belirtilen giysilerle yarışmaları yönetmek zorundadır. c) Rakip takım veya sporcular yeterince farklı renklerde forma giyeceklerdir. d)Antrenörler, görev yaptıkları yarışmalarda uygun giysilerle ve spor ayakkabı ile sahaya çıkmak zorundadır.

           

Resmi Görevliler

            Madde 21 – Masa Tenisi yarışmalarında görev yapacak resmi görevliler; 

 1. a) Yarışma hakemleri, gözlemci, masa görevlileri, salon görevlileri, yarışma doktoru, saha komiseri ve Federasyon Temsilcisidir.
 2. b) Yarışmaların yönetimine ait uygulanacak hakem mekaniği ve hakemlikle ilgili esaslar Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir. Hakemlerle ilgili bütün konularda Masa Tenisi Hakem Talimatı esastır.
 3. c) Hakemler, görevlerini yapma konusunda Uluslararası Oyun Kuralları ve bu konuda yayınlanmış Talimat hükümlerine tabidirler. Başhakemlerin yarışmaların teknik sonuçları hakkındaki onayları kesindir. Ancak Uluslararası kurallara aykırı hareket edildiği sabit olduğu taktirde olay Merkez Hakem Kurulunca incelenerek bir karara bağlanır.
 4. d) Herhangi bir nedenle gelmeyen maç hakemi yerine, Hakem Talimatı uyarınca diğer bir lisanslı hakem görevlendirilebilir. Bu konudaki son karar yarışmanın Başhakemi tarafından verilir.
 5. e) Federasyon tarafından düzenlenen lig faaliyetlerinde her yarışma için, yarışmanın her türlü organizasyonu, denetimi, masa görevlilerinin doğru çalışmalarının sağlanması ve itiraz durumunda birinci derecede müdahale etmesi için Masa Tenisi Federasyonu Temsilci olarak Federasyon kurul üyelerinden birisini görevlendirir.
 6. f) Yarışmaların hakemleri Merkez Hakem Kurulu(İllerde İl Hakem Kurulu), masa görevlileri ise bu kurulun yetki verdiği şahıs veya İl Hakem Kurulunca atanır.

           

Tertip Kurulları

            Madde 22 – Tertip Kurulu yarışma karşılaşma takvimini hazırlar, yarışma programını düzenler, yarışmalarda çıkacak itirazları karara bağlar ve yarışmaların ertelenmesine karar verir. Resmi ve Özel yarışmaların Tertip Kurulları aşağıda belirtilen şekilde oluşturulur; 

 1. a) Federasyon Yarışmaları Tertip Kurulu: Federasyon tarafından düzenlenecek tüm yarışmalarda; Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu Üyesi, MHK Başkanı veya Üyesi, Teknik Kurul Başkanı veya Üyesi Tertip Kurulunu oluşturur. Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu Üyesi Tertip Kurulunun Başkanıdır.
 2. b) İl Yarışmaları Tertip Kurulu: İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek tüm yarışmalarda; İl Temsilcisi veya Yardımcısı, spor kulüplerini temsil eden bir üye ve yarışma Başhakemi İl Tertip Kurulunu oluşturur. İl Tertip Kurulunun Başkanı kuruldaki İl Temsilcisi veya yardımcısıdır.
 3. c) Uluslararası Yarışmalar Tertip Kurulu: Ülkemizde yapılacak olan tüm uluslararası yarışmalarda ITTF, ETTU, MTTU, BTTU’ un kuralarına uygun olarak oluşturulan kuruldur.
 4. d) Özel Yarışmalar Tertip Kurulu: Özel kişi ve kurumlar tarafından düzenlenecek tüm yarışmalarda; Federasyon Temsilcisi veya İl Temsilcisi, Organizasyon Komitesi Başkanı ve yarışma Başhakemi Tertip Kurulunu oluşturur. Federasyon Temsilcisi Tertip Kurulunun Başkanıdır.

           

Ödüller

            Madde 23 – Masa Tenisi faaliyetleri sonunda verilecek ödüller Federasyon (İllerde ise İl Tertip Kurulu) tarafından belirlenir ve hak ediş sırasına göre verilir. Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceyi alan takımlara şilt veya kupa, bu takımların sporcu ve antrenörlerine ise madalya verilir. Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceyi alan bireysel sporculara madalya, ayrıca şampiyon olanlara ise kupa verilir. Kupa ve madalya törenlerine çıkmayan ve verilen ödül veya plaketi protesto eden kişi veya kurumlar Disiplin Kuruluna sevk edilirler.  Ayni ve Nakdi ödüller Federasyon Ödül ve Destek Talimatında belirtilir.

           

İtirazlar

            Madde 24 – Yarışmalarda takımlar karşı takım hakkında idari veya oyun kurallarının uygulaması konusunda itirazda bulunabilirler.  Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için, Federasyon tarafından organize edilen Yarışmalarda; itiraz bedeli olan 400 Türk Lirasının, Yerel Lig karşılaşmalarında; 200 Türk Lirasının karşılaşmada Federasyon Tertip Kuruluna veya Federasyonun banka hesabına yatırılması ile yapılır. Bu bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar kabul edilmez ve incelenmeye alınmaz. 

 1. a) İdari konularda yapılacak itirazlar;

1) İtirazlar yarışmanın başlamasından önce oyun yerinde karşı taraf antrenör, yönetici veya takım kaptanı önünde nizamsızlığı iddia olunan hususun açıklanması sureti ile takım kaptanı, yönetici veya antrenör tarafından yazılı olarak Başhakeme yapılır.

2) Yarışma başladıktan sonra aşağıda belirtilen oyuncularla ilgili itirazlar haricindeki diğer konularda itiraz yapılamaz. Yapılsa da geçerli sayılmaz. İstisna; Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlarda karşılaşma sonuna kadar itiraz edilebilir: 

(1) Sporcunun cezalı bulunması, 

(2) Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması, kullandığı lisansın usulüne uygun olmaması veya sahte olması, kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması, 

(3) İlgili lig veya faaliyet talimatı hükümlerine aykırı olarak oyuncu oynatılması. 

(4) Bu Talimatta belirtilen yaş kategorilerine uygun olmayan oyuncu oynatılması,

(5) Lig veya faaliyet talimatlarında belirlenmiş takım kadro yapılarına uyulmaması. 

(6) Usulüne uygun olarak bu suretle yapılan itirazlar; Federasyon tarafından (İllerde İl Tertip Kurulu), turnuva statüsünde oynanan yarışmalarda ise Federasyon Tertip Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır. Turnuvalarda kararın zaman açısından acil olmaması halinde Tertip Kurulu itirazı Federasyona sevk edebilir. 

(7) Bu maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların sabit olması halinde 25. Madde hükümleri tatbik olunur. 

 1. b) Uluslararası oyun kurallarına aykırılık hallerinde itirazlar; Bir karşılaşma sırasında, takımlardan biri hakem kararları, kural hatası ya da herhangi bir olay nedeniyle olumsuz etkilendiğine inanıyorsa aşağıdaki işlemleri yapmalıdır;

1) Yarışmaya itiraz eden takımın kaptanı, maçı durdurarak derhal başhakeme maçın sonucuna itiraz ettiğini bildirecektir.

2) İtirazın geçerlilik kazanabilmesi için kulüp idarecisinin maçın bitiminden itibaren 10 dakika içinde bu itirazı yazılı olarak doğrulamalı ve Federasyon Tertip Kuruluna itiraz bedelini ödenmelidir. 

3) İtiraz eden kulübün temsilcisi; maçın bitiminden sonra 20 dakika içinde Başhakem veya Federasyon Tertip Kuruluna detaylı itiraz metnini sunacaktır. 

4) İtirazın kabulü durumunda itiraz bedeli iade edilir aksi durumda Federasyona gelir kaydedilir. 

5) Video kayıtları, film, resim ya da diğer görsel elektronik, dijital vb. aygıtlar bir oyunun sonucunu belirlemek veya değiştirmek amacıyla kullanılamaz. Söz konusu aygıtlar oyun sona erdikten sonra disiplin cezaları ile ilgili sorumluları saptamak amacıyla kullanılabilir. 

6) Uluslararası oyun kuralları konusunda yapılan teknik itirazlar, birinci derecede Federasyon Tertip Kurulu veya İl Hakem Kurulu tarafından incelenir. İtiraz konusu olayın Uluslararası Oyun Kurallarına aykırı bulunması halinde, ilk incelemeyi yapan kurumun kararı ile birlikte dosya Merkez Hakem Kuruluna sevk edilir. Konu hakkında gerekli incelemeler Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. İtiraza konu olay İl Faaliyetlerinde meydana gelmiş ise Merkez Hakem Kurulu kararı kesindir. Federasyon Faaliyetlerinde meydana gelen olaylarda Merkez Hakem Kurulu kararının değerlendirilmesine göre son karar Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilir. 

7) Uluslararası oyun kuralları konusunda belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların sabit olması halinde ilgili Talimat hükümleri tatbik olunur. Ayrıca yapılan itirazın geçerli olması durumunda ilgili kişiler hakkında Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 

           

Cezalar

            Madde 25 – Yarışmalarda, Talimatlara aykırı harekette bulunan sporcu, yönetici, hakem ve antrenörlere; görev kapsam alanına bağlı olarak Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 

 1. a) Resmi bir yarışma esnasında oyundan atılan sporcu ile saha dışı edilen antrenör ve yönetici hakemin bu kararından sonra salon dahilinde sahayı göremeyen bir bölgeye gitmek veya tercihine bağlı olarak salon dışına çıkmak zorundadır. Bu karara uyulmaması halinde Başhakem yarışmayı durdurarak güvenlik güçlerinin bu kararı yerine getirmesini sağlar.
 2. b) Diskalifiye edilen sporcu, antrenör, yönetici veya herhangi bir takım üyesi Tertip Kurulu tarafından verilecek karara göre sonraki yarışmalarda görev alamaz.

1) Önceden ilan edilen yarışma programına göre bir sonraki maç her hangi bir nedenle tehir edilmiş ise bu kişi tehir edilen karşılaşmada yer alma hakkını kaybeder ve eğer kendisine bir ceza verilmemişse tehir edilen maçtan sonraki maçta yer alabilir. 

2) Eğer bu kişi ceza vermeye yetkili kurul tarafından birden fazla yarışmadan men cezası almış ise tehir edilen yarışmada cezasını tamamlayacağı maçlardan sayılır. Bu kişi tehir edilen maçın oynanacağı tarih ne olursa olsun bu yarışmada yer alamaz. 

3) Turnuva şeklinde düzenlenen Federasyon faaliyetlerinde turnuva sonuna kadar diskalifiye edilenler ise, yarışmalarda başka bir görev alamazlar ve kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Gerekli görülmesi durumunda bu kişiler TMTF Disiplin Kurulu'na sevk edilir. 

 1. c) Herhangi bir olayda Disiplin Kuruluna sevk edilenlerle ilgili bilgi, 48 saat içinde kulübüne bildirilir.
 2. d) Antrenörler, kural gereği kırmızı kart ile saha dışına çıkarılmışlarsa, turnuvalar da dahil olmak üzere, bir sonraki yarışmada görev yapabilirler, ancak disiplin suçu sebebi ile saha dışına çıkarılmışsa verilen ceza kadar yarışmalarda görev yapamaz.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

            Televizyon Yayınları ve Diğer Hususlar

            Madde 26 – Masa Tenisi faaliyetlerine katılan kulüplerin yarışmalarının uydu, Internet ve radyo frekanslarından banttan veya canlı olarak yayınlanmasına ilişkin konularda Federasyonca hazırlanan ve Genel Müdürlük tarafından onaylanan Yayın Talimat hükümleri uygulanır. 

           

Milli Yarışmalar ve Milli Sporcular

            Madde 27 – Yabancılarla yapılacak temsili veya uluslararası milli yarışmalar için seçilmiş olan sporcuların formlarının korunması ve bu yarışmalara Milli Takımlarımızın en iyi şekilde hazırlanması amacıyla Milli maçların sonuna kadar Masa Tenisi faaliyetlerine Federasyonca ara verilebilir.  Davet edilmesine rağmen Milli Maçlar ile bu maçlarla ilgili çalışma programına katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde, Disiplin Kuruluna sevk edilirler ve kendilerine bir ceza verilene kadar faaliyetlere katılmasına izin verilmez. Milli Takımlara aynı kategoride en az iki sporcu veren takımların lig yarışmaları Federasyon ve İl Tertip Kurulları tarafından ertelenebilir. 

           

Milli Takım Kampı Aday Kadrosunda Yer Alan Sporcular

            Madde 28 – Milli takım seçmeleri için Federasyon tarafından düzenlenecek Kamp kadrolarına seçilmiş olan sporcular bu kapsamdaki faaliyetlere katılmak zorundadır. Davet edilmesine rağmen bu kamplarla ilgili çalışma programına katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde, Disiplin Kuruluna sevk edilirler ve kendilerine bir ceza verilene kadar Faaliyetlere katılmasına izin verilmez. 

           

Sporu Bırakma Töreni Yapan Sporcular

            Madde 29 – Masa Tenisi “A” Milli Takımında en az 100 defa yer alan Sporcular ile Veteranlar Masa Tenisi yaşamlarının sona ermesini takip eden 1 yıl içerisinde Federasyonun müsadesi ile sporu bırakma töreni yapabilirler. Sporu bırakma töreni yapan sporcular, bundan sonra Federasyonun resmi müsabakalarına katılamazlar.

 

Uluslararası Yarışmalarda Uyulması Gerekli Hususlar

           Madde 30 – Uluslararası yarışmalar yapmak üzere yurt dışına çıkan kulüpler, örf ve adetlerimize uygun olarak, spor disiplini içerisinde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdürler.   Kulüpler bu temasları esnasında Milli ve diğer kulüp takımlarımız açısından faydalı olacağını değerlendirdikleri konularda rapor vermek ve diğer dokümanları ilgili kuruluşlara sunmak zorundadır.  Uluslararası yarışmalar yapmak üzere ülkemize davet edilen yabancı takımların konaklama, yurt içi ulaşım, antrenman ve maç programları konusunda daveti yapan kulüp tarafından her türlü tedbir alınmış olacak ve misafir takımlar Türk konukseverliğine ve uluslararası kurallara uygun olarak ağırlanacaktır. Bu kulüplerin yabancılar ile yapacakları karşılaşmalara ait hak ve vecibeler daveti yapan kulübe aittir.             

Dopingle Mücadele

            Madde 31 – Federasyon çalışanları, resmî görevlileri, yöneticiler, sporcular, antrenörler ve Masa Tenisi camiasında yer alan tüm kişiler doping ve gençleri zehirleyen uyuşturucu ile mücadele konusunda ortak davranış içerisinde olmakla yükümlüdürler.

31.1. Türkiye liglerinde yer alan sporcular ve antrenörler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen doping içeren maddeler ve ligler için uygulanan doping talimatlarını bilmek zorundadırlar.

31.2. Her sporcu bu konuda hazırlanmış olan standart anlaşmayı imzalayacak ve yapılacak kontrollere katılacaktır.

31.3. Dopingle mücadele anlaşması imzalamayan sporcuların Türkiye Liglerinde oynamasına izin verilmez,

31.4. Doping kontrolü ITTF ve IOC'nin uluslararası Talimatlarına bağlı olarak yürütülecektir.  Masa Tenisi karşılaşmalarında Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri doğrultusunda habersiz doping kontrolü yapılabilir.

 

Bedeller

Madde 32 – Federasyon talimatlarına göre yapılan tüm işlemler için her yıl, Yönetim Kurulunca ayrı ayrı belirlenen aşağıda yazılı bedeller alınır. Belirlenen bedeller süresi içinde Federasyona ödenmek zorundadır. Süresi içinde ödenmeyen bedeller için Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda aylık gecikme faizi uygulanabilir.

 1. a) Liglere Katılım Bedeli ve Kulüp Tescil Bedeli
 2. b) Yerli Sporcu Tescil Lisans Vize Bedeli
 3. c) Yabancı Sporcu Tescil Lisans Vize Bedeli
 4. d) Ara Transfer Vize Bedeli
 5. e) Sponsor İsmi Kullanım Bedeli
 6. h) Hakem Lisans ve Vize Bedeli

ı) Kurs ve Seminer Bedeli

 1. i) Ligde Oyun Hakkını Devir Bedeli

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

      Son Hükümler

           

Talimatta Yer Almayan Hususlar

            Madde 33 – Bu Talimata yer almayan herhangi bir husus ve Talimatta karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulu’na aittir. Bu konuda alınan karar TMTF Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır. 

           

Yürürlük

            Madde 34 – Bu Talimat Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu’nda kabul edilip GSGM ve Federasyonun internet sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

           

            Yürürlükten Kaldırma

            Madde 35- Bu Talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte 26/4/2007 onay tarihli Masa Tenisi Yarışma Talimatı yürürlükten kalkar.

 

Yürütme

            Madde 34 – Bu Talimat hükümlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yürütür. 

 

0
0
0
s2smodern

Site İçi Arama ve Güvenliğimiz