^ Back to Top
facebook

masatenisi.site

Masa Tenisinin Wikipediası

Duyurular

2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarımızın katılımlarının belirlenebilmesi için, tmtf.gov.tr web sitesindeki katılım formunun doldurularak Lig katılım bedelinin olduğu banka dekontu ile birlikte 03.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.

2021-2022 sezonu Hakem Vize ücretlerinin 10 Eylül 2021 tarihine kadar Federasyonumuzun ilgili Banka hesabına yatırılması gerekmektedir.Analig

2018-2019 Analig Uygulama Talimatı Yayınlandı.

 

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) 2018 – 2019 SEZONU UYGULAMA TALİMATI

 
Bütün Talimatlara ulaşmak için tıklayınız...

Amaç

Madde 1 – Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri doğrultusunda “ANALİG” oluşturulmuştur.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu talimat, Genel Müdürlük tarafından belirlenen branşlarda, İl Müdürlüklerince oluşturulan il karmaları seçim komiteleri marifeti ile belirlenen sporcuların il karmaları şeklinde hazırlanan statüye uygun olarak yerel, bölgesel ve ulusal spor faaliyetlerinin planlanmasını ve düzenlenmesini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – Bu talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ve Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Uygulama Esasları

Madde 4 – ANALİG faaliyetlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:

 • ANALİG spor yarışmaları, Genel Müdürlük mevzuatı, uluslararası oyun kuralları, spor federasyonlarının ilgili mevzuatı ve bu kapsamda hazırlanan branş açıklamaları esas alınarak yapılır.
 • İl karmalarını, öncelikle İl Müdürlüğünün kadrolu veya sözleşmeli antrenörleri çalıştıracaktır. İlde branşında antrenör yoksa en az 2. kademe antrenörlük belgesine sahip beden eğitimi öğretmenlerinin veya fahri antrenörlerin çalıştırması esastır. Ancak su topu il karmalarını yüzme antrenörleri, bu maddedeki açıklamalar doğrultusunda çalıştırabilecektir. (Branşında kadrolu, sözleşmeli antrenör yoksa beden eğitimi öğretmenine fahri antrenörlük ücreti Genel Müdürlük mevzuatlarına göre ödenebilir).
 • ANALİG yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve hoşgörü değerleri öne çıkarılır. Sporcuların bulunduğu ilin tarihi, kültürel değerleri hakkında bilgi edinmesi ve gezi etkinliklerinin düzenlenmesi imkânlar dâhilinde sağlanır. Bu faaliyetler tertip komitesi tarafından grup, çeyrek final ve yarı finallerde teknik toplantının yapılacağı gün, Türkiye birinciliklerinde ise oluşturulan fikstür dikkate alınarak uygun zaman dilimlerinde gerçekleştirilir. İlgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek sağlanabilir.
 • İl karmaları spor yarışmalarında görevlendirilen idareci, antrenör ve sporcu öğrenciler kurumlarınca yarışma süresince görevli izinli sayılırlar.
 • Genel Müdürlük ve İl Müdürlükleri organizasyonlarla ilgili her türlü reklam, sponsorluk, pazarlama ve yayın haklarını yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenler.
 • ANALİG; atletizm, badminton, buz hokeyi, buz pateni, basketbol, cimnastik, hentbol, judo, karate, kayak, masa tenisi, sutopu, taekwondo, voleybol ve yüzme branşlarında yapılacaktır.
 • Kadrolu, sözleşmeli antrenör çalıştıran veya kulüplü alt yapısı bulunan İl Müdürlüklerimizin il karmaları oluşturarak ANALİG projesine katılması zorunludur. İl Müdürlüğünce; buz hokeyi, buz pateni, kayak ve su topu branşları hariç olmak üzere katılım sağlanamayacak müsabakalar gerekçesi ile birlikte Daire Başkanlığına
 • Tertip Komitesi: İl Müdürü Başkanlığında, Spor Şube Müdürü, ANALİG İl koordinatörü (uygun görülecek yönetici veya uzman personel), ilgili spor dalı İl Temsilcisi ve İl Müdürlüğünce belirlenecek 2 yetkin personelden oluşur. Yarışmaların her aşamasında il tertip komitesi gerekli önlemleri alır. Yarışmaları tescil yetkisi il tertip komitesine
 • İl Karmaları Seçim Komitesi: İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Başkanlığında, ilgili spor dalı temsilcisi, yeterli sayıda kadrolu veya sözleşmeli antrenörlerden oluşacaktır. (Branşında kadrolu, sözleşmeli antrenör yoksa, en az Kademe antrenör belgeli beden eğitimi öğretmeni veya kulüp antrenörü görevlendirilebilir. Aksi takdirde kurum dışından komite üyesi görevlendirilmesi yapılmayacaktır.)

 

 • İl karmalarının seçiminde branş açıklamalarında belirtilen yaş kategorisi, sıklet ve alt branşlarda sporcu sayısının iki katı kadar sporcu belirlenerek sıralamalı sporcu listesi ilan edilir. İl Müdürlüğü tarafından, belirlenen bu sporcuların gerekli bilgileri, grup müsabaka tarihlerinden en az 10 gün önce, sgm.gov.tr/adm/index.aspx adresinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile girilir. Kafile listeleri, branş talimatlarında belirtilen sporcu sayısı baz alınarak oluşturulur. Grup müsabakalarına katılan sporcular, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği müsabakaları için oluşturulacak kafile listelerine sistem tarafından otomatik aktarılır. Ancak mazeret belirtilmek kaydıyla bir sonraki müsabakalara katılamayacak sporcuların yerine sisteme girilmiş sıralamalı sporcu listesi dikkate alınarak ekleme yapılabilir.
 • Yabancı uyruklu sporcular Anadolu Yıldızlar Ligine katılamazlar.
 • Sporcular sadece bir branşta yarışabilirler.
 • Federasyonlarca düzenlenen;
  1. 2017 – 2018 sezonu Türkiye şampiyonalarında;
   • Bireysel spor dalları müsabaka talimatlarında belirtilen sıklet, stil veya alt branşlarında ilk 8 dereceye giren sporcular,
   • Branşında ilk 3 dereceye giren takımlarda yer alan sporcular,
  2. 2017 – 2018 Uluslararası faaliyet takvimi gereği;
   • Milli takım kamp veya müsabaka kadrolarında yer alan sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi il karmalarında yer
   • Faaliyet sezonu 1 Ocak – 31 Aralık arası olan spor federasyonları için bu fıkrada geçen «2017

– 2018» ibareleri «2018» olarak değerlendirilecektir.

 • Buz hokeyi, buz pateni, cimnastik, kayak ve su topu spor branşları bu maddenin 13. fıkrası kapsamsında değildir.

 

Yarışmalara başvurular ve kontenjanlar Madde 5 –

 • Faaliyetin uygulama statüsü, branş talimatları, branş grupları, faaliyet sonuçları, genel açıklamalarıyla birlikte istatistiki bilgiler ve organizasyonla ilgili her türlü doküman ve duyurular sgm.gov.tr adresinden takip edilecektir.
 • İl Müdürlüğü tarafından, müsabaka tarihlerinden en az 5 gün önce il kafile listeleri, sgm.gov.tr/adm/index.aspx adresinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile girilecektir. Müsabakalara katılabilmek için sistem üzerinden alınan kafile onay belgeleri tertip kurulunca istenecektir. Bu belgeyi ibraz edemeyen takımlar müsabakalara katılamayacaktır. Kafile onay belgelerinin sisteme girilmemesi durumunda ANALİG İl koordinatörü sorumlu olacaktır.
 • Spor faaliyetlerinin duyurulması amacıyla ilgili birimler tarafından taşra teşkilatımıza gönderilen veya mahallinde hazırlatılan afiş, broşür, kitapçık, duvar ve zemin uygulamaları vb. materyallerin asılması, dağıtımı ve uygulanması ile farkındalık oluşturulacaktır.
 • İl Müdürlüğü tarafından, teknik toplantı kararlarına uygun olarak ANALİG portalı üzerinden çekilen otomatik kuraya göre fikstür ve müsabaka programları oluşturulacak, oynanan her maçın/yarışın sonucu Genel Müdürlük ilgili branş sorumlusu tarafından, sgm.gov.tr/adm/index.aspx adresinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile girilecektir.
 • İl Müdürlüğü tarafından, grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği merkezlerinde gerçekleştirilecek müsabakaların görüntüleri, (video, fotoğraf) ilgili haberleri, sgm.gov.tr/adm/index.aspx adresinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile müsabaka bitiminden itibaren bir gün içerisinde girilecek ve Daire Başkanlığınca onaylanarak yayınlanacaktır.

 

 • İl Müdürlüğü tarafından ANALİG grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği müsabakalarından sonra;
  • Ev sahibi iller tarafından organizasyon ve katılım maliyet bilgileri,
  • Deplasman katılımı gösteren iller tarafından müsabaka katılım maliyet bilgileri sgm.gov.tr/adm/index.aspx adresinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile girilecektir.
 • İstatistiki bilgiler ANALİG portalı tarafından üretileceğinden veri girişlerinin zamanında ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

 

Yaş kategorileri-Lisans Madde 6 –

 • ANALİG yarışmalarına katılacak sporcular, buz pateni, cimnastik, judo, kayak, masa tenisi, su topu ve yüzme hariç 2005 – 2006 – 2007 doğumlu olacaktır. Buz pateni, cimnastik, judo, kayak, masa tenisi, su topu ve yüzme branş talimatlarında yaş kategorileri ayrıca
 • Müsabakalarda lisans zorunluluğu olup 2018 – 2019 sezonu vizeli lisanslar geçerli olacaktır. Kulüp, Ferdi ve Okul lisansları ile müsabakalara katılım sağlanabilecektir. Sporcular ikamet ettikleri il adına yarışabileceklerdir.
 • İstanbul ilinde Avrupa ve Anadolu karmalarında yer alacak sporcuların seçiminde sporcunun ikamet durumları esas alınacaktır.

 

Sporcuların fiziki görünümü Madde 7 –

 • Yaşıtlarından fiziki olarak büyük görünen sporcuların durumlarını belgelemek için sporcunun doğduğu hastaneye veya devlet ya da üniversite hastanelerine yazılı başvurularak biyolojik yaşı doktor raporu ile tespit
 • Doğum raporu bulunan sporcular fiziki uygunluk kontrolüne alınmadan yarışmalara katılacaktır.
 • Doğum raporu olmaması durumunda, sporcunun biyolojik yaşının tespiti için devlet ya da üniversite hastanelerinden alınacak olan yaş tespit (kemik) raporu geçerli olacaktır.
 • İstenilen belgelerin veya raporun sunulamaması durumunda tertip komiteleri, yaşıtlarından büyük görünen sporcuların yarışmalara tedbirli olarak katılmasına izin verebilir. Bu durumda olan sporcuların tertip komitesinin istemesi durumunda kemik testi raporunu yarışmayı izleyen üç iş günü içerisinde il tertip komitelerine ibraz etmeleri zorunludur. İstenilen belgelerin verilememesi halinde;
  • Sporcular yarışmadan men edilerek ferdi sporcuların dereceleri iptal
  • Takım sporcusu ise takım müsabakadan diskalifiye
  • Bu duruma sebebiyet veren yöneticiler, bağlı bulundukları İl Müdürlüklerine bildirilerek haklarında 657 sayılı DMK hükümleri kapsamında işlem yapılır.
 • Yapılacak itirazlar, tertip komitesince değerlendirilerek karara bağlanır.
 • Yaş tespiti konusunda yukarıda belirtilen hükümler yarışmaların tüm aşamalarında uygulanır.

 

Yaş tashihi

Madde 8 – Hangi tarihte yapılırsa yapılsın mahkeme kararı ile yaşını küçültenler tashih yapılmadan önceki yaşı, yaşını büyütenler ise tashih olunan yeni yaşı ile lisans çıkartabilirler.

 

Mali hususlar Madde 9 –

 • Grup, çeyrek final ve yarı final yarışmalarında mahallinden veya komşu illerden görevlendirilen hakem, gözlemci ve diğer personelin yolluk ve yevmiyeleri ile yarışma görev ücretleri, yarışmaların düzenlendiği il müdürlüklerince ilgili mevzuata göre ödenir.
 • Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılan sporcu, antrenör ve idarecilerin yolluk ve yevmiyeleri, ilgili mevzuata göre bağlı bulundukları il müdürlüğünce karşılanır.

 

 • Görev ücretlerinin ödenmesinde, 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar”a göre işlem yapılır.
 • Avans kapatma işlemleri kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay listesi, ödeme bordrosuna mutlaka
 • Türkiye Birinciliği için görevlendirilen hakemler ile yarışmaları teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere görevlendirilen temsilci, gözlemci, milli takım veya alt yapı antrenörü ile diğer teknik personel (skor sonuç sistemleri kurulumu, pist şefi, teknik delege ), federasyon görevlilerinin yolluk, yevmiye ve görev ücretleri ile malzeme nakil giderleri görevlendirmeyi yapan branş federasyonunca karşılanır.
 • Yarışmaları sportif yönden ve idari olarak izlemek/raporlamak üzere görevlendirilen personelin kanuni harcırahları ilgili Daire başkanlığınca karşılanır.
 • ANALİG spor kafileleri, “Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” hükümleri doğrultusunda oluşturulacaktır.
 • Yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan sıklet, stil veya yaş gruplarında yarışacak sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre tasarruf edilecek olması durumunda Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.
 • Yarışma programlarına göre, müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan sporcuların yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe göre, bağlı oldukları İl Müdürlüklerince ödenecektir.

Disiplin işlemleri Madde 10 –

 • Yarışmalarda, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışların işlenmesi halinde “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl Tertip Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazı ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne gönderilir. Durum ilgili ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır.
 • Okullar arası yarışmalarda ve resmi yarışmalarda herhangi bir nedenle; tedbirli veya ceza alan idareci, antrenör ve sporcular tedbirli veya cezalı oldukları süre içerisinde yarışmalara katılamazlar.
 • Müsabakalara katılacak kafilelerin onaylı listelerinde yukarıdaki hususlara dikkat edilecektir (cezalı sporcu, yaş kategorisi vb.).

 

İtirazlar Madde 11 –

 • İdareci veya antrenör tarafından yapılan itirazlar; ilgili spor dalı oyun kuralları veya mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde tertip komitesi marifetiyle değerlendirilerek karara bağlanır.
 • İtiraz için yarışmanın yapıldığı il müdürlüğü hesabına 350,00 TL ücret yatırılır. İtirazı geçerli görülenlerin ücreti iade edilir, geçerli görülmeyenlerin ise ücreti iade edilmeyerek o ilin İl Müdürlüğü hesabına gelir
 • İtirazlar, diğer kurumlardan bilgi ve belge edinme ihtiyacı gerektiriyorsa üç iş günü, aksi halde müsabaka günü içerisinde tertip komitesince karara bağlanır.

 

Ödüller Madde 12 –

 • Türkiye birinciliği yarışmalarında verilecek kupa, madalya, başarı ve katılım belgeleri ilgili branşın özellikleri dikkate alınarak İl Müdürlüğünce
  1. İlk 4’e giren takımlara kupa, sporcularına madalya ve başarı belgesi, dereceye giremeyen takım sporcularına ise katılım belgesi
  2. Ferdi sıralamada İlk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi, ilk dört dereceyi elde edemeyen sporculara ise katılım belgesi

 

 • Türkiye Birinciliği dışında kalan;
  1. Grup, çeyrek final ve yarı final müsabakalarında bir üst gruba katılmaya hak kazanan takımların sporcularına madalya ve başarı belgesi, dereceye giremeyen takımların sporcularına ise katılım belgesi
  2. Ferdi sıralamada ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi, ilk dört dereceyi elde edemeyen sporculara katılım belgesi
 • Takım veya ferdi sporcu fark etmeksizin her sporcuya bir katılım belgesi
 • Türkiye Birinciliği müsabakalarında tertip komitelerince seçilen (bay/bayan); bir sporcuya “fair play” plaketi verilecektir.
 • Verilecek ödüller sgm.gov.tr adresinde formatları bulunan kurumsal çalışmalara uygun olarak düzenlenecektir.

 

Hakem, gözlemci, temsilci ve diğer personel görevlendirmeleri Madde 13 –

 • Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarında, federasyonca öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise yakın illerden hakem, gözlemci ve ihtiyaç duyulacak teknik personel görevlendirilir.
 • İlgili branş federasyonunca, Türkiye birinciliği yarışmalarını teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere Milli takım veya alt yapı antrenörü görevlendirilir. Türkiye birinciliği müsabakalarının bitiminde ilgili federasyonlar ANALİG sporcu değerlendirme raporunu en geç 15 gün içerisinde Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderir.
 • ANALİG yarışmalarında, ilgili Daire Başkanlığınca temsilci görevlendirilir.

 

Kıyafet ve törenler Madde 14 –

 • Sporcu öğrenciler yarışmalara ve törenlere, temsil ettikleri ilin İl Müdürlüğünce belirlenen renkler kullanılarak sgm.gov.tr adresinde bulunan kurumsal çalışmaya uygun spor kıyafetleriyle katılırlar. Kulüp, milli takım, vb. spor kıyafetleri ile yarışmalara katılamazlar. Açılış ve ödül törenlerine kurumsal formata uygun tören kıyafeti ile katılım sağlanması zorunludur.
 • Açılış töreni ve dereceye girdiği halde ödül törenine katılmayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Yarışmalarda giyilecek spor kıyafetleri, ilgili spor federasyonunun talimatları ve oyun kurallarına aykırı olamaz.
 • Törenlerin, amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden tertip komiteleri

 

Teknik toplantı Madde 15 –

 • Teknik toplantı tertip komitesince yarışmanın bir gün öncesinde yapılır. Toplantıya tertip komitesi, kafile idarecisi ve/veya antrenörü ile temsilen bir hakem katılır. Toplantıda yarışma programı
 • Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır.

 

Doping

Madde 16 – Doping içeren maddelerin kullanılmasının önüne geçilmesi için gereken tedbirler alınarak sporcu öğrencilerin bilinçlenmesi sağlanır.

 

Grupların belirlenmesi

Madde 17 – 2017-2018 ANALİG sezonunda Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılan iller, 2018 - 2019 ANALİG sezonunda Bölgesel Grup Merkezleri oluşturulurken 4 erli 3 er grup aşamasında aynı gruplarda yer almayacak şekilde kura çekilişine katılacaklardır.

 

Takım Müsabakaları (Badminton, Basketbol, Buz Hokeyi, Hentbol, Sutopu, Voleybol) Madde 18 –

 • Müsabakaları takım sporlarına uygun olarak yapılan branşlarda grup yarışmaları, bölgesel olarak 82 il karması, 8 grup halinde belirlenecek (Ek-1) ve bu gruplar tertip komitesince bayan-erkek takımları ayrı ayrı olmak üzere, harf sırasına göre ve ANALİG portalı üzerinden çekilecek kura ile 3’erli veya 4’erli takım olarak 2 veya 3 grup halinde oluşacaktır. Marmara grubunda bulunan İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu takımları kurada aynı gruba düşerlerse değiştirilecektir. Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Gruplarda değişiklik olmayacaktır, grup sayısına göre gruplarında ilk 2 veya 3’e giren takımlar çeyrek final grubuna çağrılacaktır. (Toplam 48 Takım).
 • Çeyrek final grupları 4 ayrı bölge grubundan oluşturulacak, tek devreli lig usulüne göre oynanacak, her bölge grubu 4’erli takım halinde kura ile 3’erli gruplar olarak düzenlenecek, bu gruplardan 1. ve 2. olanlar yarı final grubuna katılacaklardır (Toplam 24 Takım).
 • Yarı final grupları 2 ayrı bölge grubundan oluşacak, tek devreli lig usulüne göre oynanacak, her bölge grubu 4’erli takım halinde kura ile 3’erli gruplar olarak düzenlenecek, bu gruplardan 1. ve 2. olan takımlar Türkiye birinciliğine katılacaklardır. (Toplam 12 Takım).
 • Türkiye birinciliği, tek devreli lig usulü ve aşağıda örneği verilen fikstüre göre bir merkezde oynanacaktır.
 • Çeyrek final, yarı final ve Türkiye Birinciliği müsabakalarında 3’erli veya 4’erli gruplar, bir önceki yarışma ayağındaki sonuçlar (1.’lik veya ’lik durumu) dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

 ÖRNEK FİKSTÜR:

 

12 TAKIMLI GRUPLAR

GRUPLAR

A GRUBU

BGRUBU

C GRUBU

D GRUBU

 

MAÇLAR

1

A1

B1

C1

D1

2

A2

B2

C2

D2

3

A3

B3

C3

D3

GÜNLER

MAÇ NO.

TAKIM

TAKIM

 

 

1.GÜN

1

A1

A2

 

2

B1

B2

3

C1

C2

4

D1

D2

 

2.GÜN

5

A3

A1

 

GRUP MAÇLARI

6

B3

B1

7

C3

C1

8

D3

D1

 

3.GÜN

9

A2

A3

 

10

B2

B3

11

C2

C3

12

D2

D3

 

 

 

4.GÜN

13

B GRUBU 3.'SÜ

D GRUBU 3.'SÜ

 

 

YARI FİNAL MAÇLARI

14

A GRUBU 3.'SÜ

C GRUBU 3.'SÜ

15

B GRUBU 2.'Sİ

D GRUBU 2.'Sİ

16

A GRUBU 2.'Sİ

C GRUBU 2.'Sİ

17

B GRUBU 1.'Sİ

D GRUBU 1.'Sİ

18

A GRUBU 1.'Sİ

C GRUBU 1.'Sİ

 

 

 

5.GÜN

19

13. MAÇ MAĞLUBU

14. MAÇ MAĞLUBU

11. - 12.'LİK MAÇI

20

13. MAÇ GALİBİ

14. MAÇ GALİBİ

9. - 10.'LUK MAÇI

21

15. MAÇ MAĞLUBU

16. MAÇ MAĞLUBU

7. - 8.'LİK MAÇI

22

15. MAÇ GALİBİ

16. MAÇ GALİBİ

5. - 6. LIK MAÇI

23

17. MAÇ MAĞLUBU

18. MAÇ MAĞLUBU

3. - 4.'LÜK MAÇI

24

17. MAÇ GALİBİ

18. MAÇ GALİBİ

1. - 2.'LİK MAÇI

 

Ferdi Müsabakalar (Atletizm, Buz Pateni, Cimnastik, Judo, Karate, Kayak, Masa Tenisi, Taekwondo, Yüzme)

Madde 19 –

Müsabakaları ferdi olarak yapılan branşlarda puanlama sistemi esas alınacaktır. Branş Talimatlarında puanlama sistemi belirtilmemesi halinde; branşlarda takım sıralaması yapılırken aşağıdaki sistem uygulanacaktır.

 • 1 inci'ye 10 Puan
 • 2 nci'ye 8 Puan
 • 3 üncü'ye 5 Puan
 • 4 üncü'ye 3 Puan
 • 5 inci'ye 1 Puan

Puanlama esasına göre yapılan değerlendirmelerde takımların eşitliği durumunda en fazla birincilik, eşitlik halen devam ediyor ise en fazla ikincilik, yine eşitlik bozulmamış ise en fazla 3...4...5' incilik derecelerine bakılarak sıralama belirlenecektir.

Grupta ilk 6'ya giren takımlar yarı final grubuna katılacak, yarı finalde gruplarında ilk 3’e giren takımlar Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanacaktır.

 

İstisnalar Madde 20 –

 • Su topu branşlarında müsabakalar grup ve Türkiye birinciliği olarak 2 kademede yapılacak, grup ve Türkiye birinciliği ile ilgili açıklamalar ilgili branş talimatlarında yer alacaktır.
 • Buz hokeyi, buz pateni ve kayak branşlarında sadece Türkiye birinciliği yapılacaktır.
 • Yarışmalar ile ilgili diğer açıklamalar branş talimatlarında yer alacaktır.

 

Saha ve tesislerin kullanımı

Madde 21 – Genel Müdürlüğe ait tesislerin etkin ve verimli kullanılabilmesi için il müdürlükleri gerekli tedbirleri alacak, yarışma ve organizasyonlarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi sağlanacaktır.

 

Değiştirme Yetkisi

 
   


Madde 22 – Daire Başkanlığımız, gerekli gördüğü takdirde branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir.

Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nın 01/11/2018 tarih ve 662190 sayılı olurları ile yayımlanmıştır.

 

0
0
0
s2smodern

Site İçi Arama ve Güvenliğimiz