^ Back to Top
facebook

masatenisi.site

Masa Tenisinin Wikipediası

Duyurular

TMTF Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu 5 Ocak 2019 Tarihinde, Başkent Öğretmen Evinde Yapılacaktır.

2018-2019 Sezonu Faaliyet Kitapçığı Yayınlandı.

Makale

Milli Takım Seçme Kriterleri Yayınlandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Teknik kurul tarafından hazırlanan sporcu seçim kriterleri, değerlerimiz ve atrenör-sporcu davranış kuralları yayınlandı... 
 
Federasyonumuz tarafından yapılan açıklamada: "Federasyonumuzun şeffaflık ilkesi doğrultusunda en iyiler, kamplar ve milli takımlara sporcu seçiminde uygulanacak kriterler konusunda teknik kurul çalışmasını tamamladı. Ayrıca federasyonumuzun kurumsal yapısının oluşması açısından tüm milli sporcu ve antrenörleri ilgilendiren  değerlerimiz, antrenör ve sporcu davranış kuralları da yazılı hale getirilmiştir. Camiamızın bilgisine sunulur. " denildi.
 
 

DEĞERLERİMİZ

 

 1. Temiz Spor: Sporcularımız etik değerlere bağlıdırlar. Doping ve benzeri her türlü yasal olmayan uygulamadan uzak dururlar. Rakiplerine karşı adaletli davranırlar.

 

 1. Saygı:
  1. Kendine Saygı: Sporcularımız Milli Takımın bir parçası olarak kendi kişiliğine ve bedenine saygı duyar, zararlı alışkanlıklardan ve uygunsuz davranışlardan kaçınırlar.
  2. Başkalarına Saygı: Öncelikle rakiplerine saygı gösterir. Takımların yöneticisi, antrenör ve sporcularına konum, yaş ve kariyerlerini dikkate alarak saygı gösterir. Takım arkadaşlarını ezici ya da incitici davranışlardan kaçınır.

 

 1. Dürüstlük : Takım içi ve dışı iletişimde açık ve dürüstçe davranır, takım arkadaşlarına da bu konuda örnek olmaya çalışır.

 

 1. Çalışkanlık: Bütün sporcularımızın hedefleri vardır. Bu hedef doğrultusunda bütün güçleriyle çalışırlar.

 

 1. Sırdaşlık: Takım içinde yaşananlar dışarıda paylaşılmaz.

 

 1. Güven: Takım sporcuları birbirlerine karşılıklı ve şartsız olarak güvenir. Güven sarsıcı eylemlerde bulunanlarla uzun vadede yollar ayrılır.

 

 1. Özveri: Kişisel ve takım başarıları büyük özveriler neticesinde gerçekleşir. Bütün Milli Takım sporcularımız bu nedenle Masa Tenisini ve Türk Milli Takımını güçlü bir şekilde yükseltmeyi hayatlarının merkezine koyarlar.

 

 1. Birlikte Gelişim ve Başarı: Tüm takım sporcuları birbirinin iyiliğini ister ve takım arkadaşını geliştirmeye çalışır.

 

 1. Açıklık: Tüm takım sporcuları yüz yüze ve açık iletişim kurarlar. Herkes birbirine karşı söyleyeceğini yüzüne karşı ve saygı çerçevesinde söyler.

 

 1. Yüzleşme: Yaşanan problemlerin çözümü için taraflar uygun ve yakın bir zamanda bir araya gelirler ve ortak bir noktada uzlaşırlar. Herkes kendi payına düşen sorumluluğu üstlenir, gerektiğinde özür dilenir ve ilişkiler onarılır.

 

 1. Empati: Sporcularımız kendilerini takım arkadaşlarının ve antrenörlerinin yerine koyarak onların davranışlarını ve duygularını en üst seviyede anlamaya çalışırlar. Böylelikle hoşgörü içinde daha uyumlu davranış sergilerler. Takım ruhunun oluşmasında ve takımın başarısında bu davranışları sayesinde önemli etki sağlarlar.  

 

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU

MİLLİ TAKIM SEÇİM KRİTERLERİ

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

1.1.   Milli Takım Sporcu Seçim Kriterleri

 

 • Büyük, Genç, Yıldız, Küçük (U13), Minik (U11)  kategorilerinde 4 asil ve 4 yedek sporcu seçilir.
 • Milli Takıma Sporcu seçilirken, aday sporcuların Türkiye Şampiyonaları ve En İyiler müsabakalarında aldıkları dereceler sonunda oluşan sıralamaya göre puanlama yapılır.
 • Türkiye Şampiyonalarında yapılan derecelere, En İyiler müsabakalarında verilen puanın 1,5 katı değerinde puan verilir.
 • İki ya da daha fazla sporcunun puanlarının eşit olması durumunda,
  1. Sporcuların En İyiler genel averajına göre seçim yapılır.
  2. Sporcuların genel averajlarının eşit olması durumunda;
 1. İkili averajı daha iyi olan sporcuya 1 puan,
 2. Yaşı küçük olan sporcuya 1 puan,
 • En son yapılan En İyiler Yarışmasında üst sırada yer alan sporcuya 1 puan verilerek seçim yapılır.
 • Aynı sezon içinde yapılan tüm “En İyiler” müsabakalarının sonuçları sporcu seçimi için yapılacak puanlamaya dahil edilir.
 • Teknik Kurul aşağıdaki belirtilen durumlarda, sporcu seçiminde oy birliği ve/veya oy çokluğu ile tercihte bulunabilir;
  1. Yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinin tarihlerinin birbirleri ile çakışması nedeni ile puan kaybı,
  2. Milli Takım başarısı,
  3. Sakatlık, hastalık, vb. durumlar,
  4. Teknik Kurul performans değerlendirmesi
 • Aşağıda belirtilen durumlarda sporcu Milli Takım’dan uzaklaştırılabilir. Uzaklaştırma kararı ancak Teknik Kurul tarafından oybirliği ve/veya oy çokluğu ile alınır.
  1. Ülke temsili ve Milli Takım hassasiyetlerine uygun olmayan tutum ve davranışlar,
  2. Milli Takım kamp ve müsabakalarında, disiplin kurallarına aykırı davranışlar.
  3. Disiplin cezası almış olmak.
 •  Milli Takım sporcu seçimi yapılacağı zamanlarda sporcuların Milli Takım kamplarına katılma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Milli Takım Sporcu Seçim Kriterleri içinde belirtilmeyen benzer tüm hususlarda karar almaya Teknik Kurul yetkilidir.

 

1.2.   Alınacak Puanlar

 

TÜRKİYE

ŞAMPİYONASI

EN İYİLER – 1. ETAP
(16 KİŞİ)

EN İYİLER – 2. ETAP
(12 KİŞİ)

EN İYİLER  - 3. ETAP
(8 KİŞİ)

SIRA

PUAN

SIRA

PUAN

SIRA

PUAN

SIRA

PUAN

1

24

1

16

1

16

1

16

2

22.5

2

15

2

15

2

15

3

21

3

14

3

14

3

14

4

19.5

4

13

4

13

4

13

5

18

5

12

5

12

5

12

6

16.5

6

11

6

11

6

11

7

15

7

10

7

10

7

10

8

13.5

8

9

8

9

8

9

9

12

9

8

9

8

 

 

10

10.5

10

7

10

7

 

 

11

9

11

6

11

6

 

 

12

7.5

12

5

12

5

 

 

13

6

13

4

 

 

 

 

14

4.5

14

3

 

 

 

 

15

3

15

2

 

 

 

 

16

1.5

16

1

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

 

 

 

MİLLİ TAKIM ANTRENÖR DAVRANIŞLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

1.1.   Amaç

Bu belgenin amacı; Masa Tenisi Milli Takımlarında yer alan tüm antrenörlerin ulusal ve uluslararası maçlarda ve maç aralarındaki tutum ve davranış kurallarını belirlemektir.

1.2.   Kapsam

Bu kurallar, tüm Masa Tenisi Milli Takımlarında yer alan antrenörler ile diğer aday antrenörleri kapsar.

1.3.   Tanımlar

Bu kurallarda geçen tanımlardan:

 1. Federasyon :    Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu,
 2. Federasyon Başkanı :    Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanını,
 3. Yönetim Kurulu      :    Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulunu,
 4. Kurul Başkanı :    Teknik Kurul Başkanını
 5. Kurul üyesi :    Teknik Kurul Üyelerini,
 6. Spor Kulübü      :    Ulusal ve Bölgesel Ligler ile Türkiye Şampiyonalarında Faaliyet gösteren kulübü
 7. Millî (Ulusal) Takımlar : Tüm kategorilerdeki Masa Tenisi Millî Takımlarını,
 8. Milli Sporcu :    Tüm kategorilerdeki Masa Tenisi Millî Takım Sporcularını,
 9. Antrenör :    Milli Takım Antrenörlerini,
 10. Koordinatörler     :    Teknik Kurul içinde gerekli planlamaları yapmak ve antrenörlerle ilişkileri sağlamak üzere Teknik Kurulun kendi içinde görevlendirdiği üyeleri,
 11. Diğer Kurullar    :    Türkiye Masa Tenisi Federasyonu bünyesinde yer alan Kurul ve Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

2.1.   Genel Kurallar

 • Tüm Milli Takım, antrenörlerinin ve sporcularımızın öncelikli hedefi Türk bayrağını dünyanın her yerinde en güçlü şekilde gönderlerde yükseltmektir.
 • Milli Takım antrenörleri Türk Milli Takımlarının bir parçası olduklarının bilincindedirler ve formayı taşıdıkları anda bütün davranış kurallarını peşin olarak kabul etmiş sayılırlar.
 • Tüm idareci ve antrenörler Milli maçlar esnasında kendilerine Federasyon tarafından temin edilen üzerinde ay yıldız bulunan Milli Takım formalarını giymek zorundadırlar.
 • Milli takım antrenörü olmak bir hak değil, sorumluluktur.
 • Milli Takım kamp, seyahat ve müsabakalarında antrenörler belirlenen kıyafeti giymekle yükümlüdür. Kıyafetler her zaman temiz ve düzenli olacaktır. Kirli, yırtık vb.. olmayacaktır.
 • Antrenörler; takım idarecisi, diğer antrenörler, takım kaptanları ve sporculara karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirirler.
 • Federasyon ile antrenör arasındaki iletişim her zaman yazılı olmalıdır. Federasyon görevlendirme yaparken en az bir hafta önce yazılı olarak ilgili kişilere ulaşır. Davet yazışmalarındaki süreler kamplar için en az iki hafta öncesi, yurtdışı turnuvalar için de en az 4 hafta öncesidir.
 • Herhangi bir resmi görevlendirmeye mazeretli olarak katılamayacak olan antrenör yazılı olarak federasyona başvuruda bulunur. Bu başvuru kabul edildiği takdirde katılmayabilir. Aksi halde görevlendirmeye uymak ve katılmak zorundadır. Antrenör katılamama durumunu yazılı olarak kamplar için en az 1 hafta, yurtdışı turnuvası için de en az 3 hafta önce bildirmek zorundadır.
 • Bir sezon içerisinde 2 defa mazeret bildirmeden yapılan görevlendirmelere uymayan ve katılmayan antrenörler Teknik Kurul’un önerisi ve Federasyon Başkanı’nın onayı ile görevlerinden alınabilir.
 • İhtar ve cezai durum gerektiren kararlarda bildirimler antrenöre elden imza karşılığı yazılı olarak tebliğ edilir.
 • Hiçbir idareci ve antrenör kamp yapılan tesisi yetkililerden izin almadan ve bilgilendirme yapmadan terk edemezler.
 • Antrenörler konaklama tesislerinde kendileri için belirlenmiş odalarının dışında geceleyemezler.
 • Konaklama tesislerinde kendi odalarının dışındaki diğer antrenörlerin odalarına, sporcuların odalarına –acil durumlar haricinde- hiçbir surette girip çıkamazlar.
 • Federasyon tarafından antrenörlere temin edilen malzemeler hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz. Ayrıca Milli Takım antrenörleri hiç bir şekilde birbirleri ile ticari faaliyette bulunamazlar. Aksi tespit edilen durumlarda Teknik Kurul önerisi ve Federasyon Başkanı’nın onayı ile görevlerinden alınabilir.
 • Tüm idareci ve antrenörler Federasyon Başkanı’ndan veya Genel Koordinatörden izin almadan ulusal ya da uluslararası basına demeç veremezler.
 • Tüm idareci ve antrenörler Milli maçlardan ya da kamplardan uygunsuz şekilde sosyal paylaşım ağlarında haber, fotoğraf, video vb… paylaşamazlar.

2.2.   Davranış kuralları

 • Antrenörler Milli Takım formasını ve Türk bayrağını üzerinde taşıma sorumluluğunu benimseyerek ikaz edilmeksizin kurallara uygun şekilde davranmayı kabul ederler.
 • Değerlerimiz konusunda tam olarak örnek davranış sergilerler.
 • Haksızlığa uğradığını düşünen antrenör sadece resmi yollardan şahsen yazılı olarak başvuruda bulunabilir.
 • Milli Takım antrenörleri seyahat, kamp veya müsabaka dönemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde uyum içinde hareket ederler. Belirlenen zaman, yer ve diğer kararlara olduğu gibi uyarlar.
 • Oyun saha ve malzemelerine (raket, top, masa, pano vs.) yönelik herhangi bir zarar verici girişimde bulunamazlar.
 • Rakiplere ya da müsabaka hakemlerine yönelik sözlü ve fiili hakaret ya da benzeri davranışlarda bulunamazlar.
 • Milli Takım’ın ve diğer antrenörlerin huzurunu bozacak şekilde başkalarına baskı kurma, hakaret ve benzeri davranışlarda bulunamazlar ve kendi isteklerini zorla yaptıramazlar.
 • Başka antrenör ve sporcuları kendi yaşam tarzını ve kişisel tercihlerini kabul etme yönünde hiçbir şekilde zorlayamazlar.
 • Milli Takımlarda en üst görevliden başlayarak hiç kimse tehdit içeren söylemde bulunamaz.
 • Her türlü fiziksel müdahale kimden gelirse gelsin kabul edilemez. Bir Milli Takım antrenörü kendisini savunmak için bile olsa diğer bir antrenöre fiziksel müdahalede bulunamaz.
 • Milli müsabakalarda kurallara uygun olmayan davranışlar göstererek antrenörlerin masa, pano vb spor malzemelerini tekmelemesi, eşyaları yere fırlatması, top kırmaları, öfke belirtisi olarak aşırı yüksek sesle bağırmaları durumunda, ilgililerin rapor etmesi halinde mutlaka idari ceza alacaklardır. Birden fazla ceza alan antrenörlerin Milli Takımla yolları ayrılabilir.

 

2.3.   Performans Kuralları

 • Tüm antrenörlerin ortak hedefi Milli Takım oyuncularını dünya ölçeğinde elit performans seviyesine ulaştırmaktır.
 • Bütün antrenörlerin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri vardır, bu hedefler yazılıdır, gerçekçidir, ulaşılabilirdir ve zamanlıdır. Bu hedefler belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmeye çalışılır.
 • Antrenörlerimiz çağın gereklerine uygun bilimsel yöntemlerle çalışırlar.
 • Her antrenman gününün hedefi antrenörler tarafından sporculara net olarak bildirilir.
 • Bütün antrenörler için performanslarını objektif bir şekilde değerlendirmek için veri analizi yöntemleri kullanılır ve bu bilgiler kaydedilir.
 • Sporcuların performansının fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik boyutlarına yönelik olarak antrenman ve uygulamaları tasarlarlar.
 • Antrenörler için 4 yıllık (Olimpiyat dönemleri), yıllık, aylık, haftalık ve günlük planlama yapılır. Bu planlama belli bir sistemle yazılı hale getirilir.
 • Yıllık planlama temel olarak üç döneme ayrılır. Bu dönemler geçiş dönemi (sezon sonu), hazırlık dönemi ve müsabaka dönemini içerir.
 • Antrenörler, sporcuların form düzeylerini hedef müsabakalara göre planlar. Tüm milli takımlar aynı sistemle çalışırlar. Antrenörler kişisel yaklaşım farklılıkları dışında ortak yöntemler kullanırlar.
 • Milli maçlarda çekilen görüntüler uygun bir arşivde ilgili kullanıcıların erişimine açılır.
 • Antrenörler, hazırladıkları kondisyon programlarını zamanında sporculara uygulatmakla yükümlüdürler.
 • Antrenörler antrenman ve maç günlerinde gerekli ısınma, soğuma ve toparlanma yol ve yöntemlerini belirleyip öğretmekle yükümlüdürler.
 • Antrenörler, kendi yaşam tarzını fiziksel, psikolojik, manevi, sosyal, entelektüel ve duygusal gelişimlerini toplumun etik değerlerini de dikkate alarak düzenlerler.
 • Antrenörler kişisel gelişimleri için kendilerine verilen her türlü hedefi gerçekleştirmek için çaba gösterirler.
 • Antrenörler Sporcuların maç esnasında sayı verdiği ya da sayı verildiği durumlarda kendi ya da sporcularının konsantrasyonlarını bozacak gereksiz tepkilerden kaçınırlar.  
 • Maç sırasındaki antrenör yaklaşımları sakinleştirici, eğitici ve geliştirici olmalıdır.
 • Prensip olarak önceden plan ve programı belirtilmeyen antrenman yapılmaz. Ancak antrenman günü gerekli görüldüğü takdirde kısmi değişiklikler yapılabilir.
 • Her antrenman günü bir önceki antrenmanın devamı ve tamamlayıcısıdır.
 • Sporda başarı çok çalışmakla ama bundan önce doğru sistemle çalışmakla gelir.
 • Antrenörler, Sporcular için teknik, kondisyon, beslenme, psikoloji, sakatlıklardan korunma, ergojenik yardım ve benzeri konuları içeren bir rehber hazırlanmasını sağlarlar.
 • Uzun vadede Milli Takımda veri analizleri yapan uzmanlardan yararlanılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

3.1.   Yer Almayan Hususlar

Bu belgede yer almayan konularda; federasyon ile uluslararası federasyonun mevzuat hükümleri esas alınır.

3.2.   Yürürlük

Federasyon Yönetim Kurulunca kabul edilen bu Kurallar, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu resmî internet sitelerinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

3.3.   Yürütme

Bu Kurallar Belgesi hükümlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı yürütür.

 
MİLLİ TAKIM SPORCU DAVRANIŞLARI

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

1.1.   Genel Kurallar

 • Tüm sporcularımızın öncelikli hedefi Türk bayrağını dünyanın her yerinde en güçlü şekilde gönderlerde yükseltmektir.
 • Masa Tenisi Milli Takım sporcuları Türk Milli Takımlarının bir parçası olduklarının bilincindedirler ve formayı giydikleri anda bütün davranış kurallarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Tüm sporcularımız Milli maçlar esnasında kendilerine Federasyon tarafından temin edilen üzerinde ay yıldız bulunan Milli Takım formalarını giymek zorundadırlar.
 • Milli takım sporcusu olmak bir hak değil, sorumluluktur.
 • Milli takım kamp, seyahat ve müsabakalarında tüm görevli ve ilgililer belirlenen kıyafeti giymekle yükümlüdür. Kıyafetler her zaman temiz ve düzenli olacaktır. Kirli, yırtık vb.. olmayacaktır.
 • Sporcular; takım idarecisi, antrenörleri, takım kaptanları ve diğer sporculara karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirirler.
 • Federasyon ile sporcular arasındaki iletişim her zaman yazılı olmalıdır. Federasyon görevlendirme yaparken en az bir hafta önce yazılı olarak ilgili kişilere ulaşır. Yazışmalardaki süreler kamplara davet için en az iki hafta öncesi, yurtdışı turnuvalar için de en az 4 hafta öncesidir.
 • Herhangi bir resmi görevlendirmeye mazeretli olarak katılamayacak olan sporcu yazılı olarak federasyona başvuruda bulunur. Bu başvuru kabul edildiği takdirde katılmayabilir. Aksi halde görevlendirmeye uymak ve katılmak zorundadır. Sporcu katılamama durumunu yazılı olarak kamplar için en az 1 hafta, yurtdışı turnuvası için de en az 3 hafta önce bildirmek zorundadır.
 • İhtar ve cezai durum gerektiren kararların bildirimler i sporcuya elden imza karşılığı yazılı olarak tebliğ edilir.
 • Hiçbir sporcu kamp yapılan tesisi yetkililerden izin almadan terk edemez.
 • Sporcular konaklama tesislerinde kendileri için belirlenmiş odalarının dışında geceleyemezler.
 • Konaklama tesislerinde kendi odalarının dışındaki takım arkadaşları ve antrenörlerin odalarına –acil durumlar haricinde- hiçbir surette girip çıkamazlar.
 • Sporcular sigara içmeyecekler, içtiği tespit edilen sporcu/sporcular disiplin kuruluna sevk edileceklerdir.
 • Federasyon tarafından sporculara temin edilen malzemeler hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz. Ayrıca Milli Takım sporcuları hiç bir şekilde birbirleri ile ticari faaliyette bulunamazlar. Aksi tespit edilen durumlarda Teknik Kurul önerisi ve Federasyon Başkanı’nın onayı ile görevlerinden alınabilir.
 • Tüm sporcularımız Federasyon Başkanı’ndan veya Genel Koordinatörden izin almadan ulusal ya da uluslararası basına demeç veremezler.
 • Tüm sporcularımız Milli maçlardan ya da kamplardan uygunsuz şekilde sosyal paylaşım ağlarında haber, fotoğraf, video vb… bilgiler paylaşamazlar.

1.2.   Davranış kuralları

 • Sporcular Milli takım formasını ve Türk bayrağını üzerinde taşıma sorumluluğunu benimseyerek ikaz edilmeksizin talimat, kural ve kriterlere uygun şekilde davranmayı kabul ederler.
 • Değerlerimiz konusunda tam olarak örnek davranış sergilerler.
 • Haksızlığa uğradığını düşünen sporcu sadece resmi yoldan şahsen yazılı olarak başvuruda bulunabilir.
 • Tüm milli takım sporcuları seyahat, kamp veya müsabaka dönemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde uyum içinde hareket ederler. Belirlenen zaman, yer ve diğer kararlara olduğu gibi uyarlar.
 • Oyun saha ve malzemelerine (raket, top, masa, pano vs.) yönelik herhangi bir zarar verici girişimde bulunamazlar.
 • Rakiplere ya da müsabaka hakemlerine yönelik sözlü ve fiili hakaret ya da benzeri davranışlarda bulunamazlar.
 • Takım arkadaşlarının huzurunu bozacak şekilde başkalarına baskı kurma, hakaret ve benzeri davranışlarda bulunamazlar ve kendi isteklerini zorla yaptıramazlar.
 • Başka sporcuları kendi yaşam tarzını ve kişisel tercihlerini kabul etme yönünde hiçbir şekilde zorlayamazlar.
 • Sporcular antrenör ve idarecilerin teknik ve taktik talimatlarını mümkün olduğunca sorgulamadan yerine getirmeye çalışırlar.
 • Milli takımlarda en üst görevliden başlayarak hiç kimse tehdit içeren söylemde bulunamaz.
 • Her türlü fiziksel müdahale kimden gelirse gelsin kabul edilemez. Bir milli takım sporcusu kendisini savunmak için bile olsa takım arkadaşına fiziksel müdahalede bulunamaz.
 • Sporcuların, Milli müsabakalarda kurallara uygun olmayan davranışlar göstererek masa, pano vb.. spor ekipmanlarını tekmelemesi, raketlerini yere fırlatması, raketle ya da eliyle masaya vurmaları, top kırmaları, öfke belirtisi olarak aşırı yüksek sesle bağırmaları durumunda, ilgililerin rapor etmesi halinde mutlaka idari ceza alacaklardır.

 

1.3.   Performans Kuralları

 • Tüm sporcuların ortak hedefi dünya ölçeğinde elit performans seviyesine ulaşmaktır.
 • Bütün sporcuların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri vardır. Bu hedefler yazılıdır, gerçekçidir, ulaşılabilirdir ve zamanlıdır. Bu hedefler önceden belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmeye çalışılır.
 • Sporcularımız antrenör ve idarecilerin belirttiği şekilde besleneceklerdir. Uzman danışmanların yenilmesi ya da içilmesini uygun bulmadığı besinleri tüketen sporcular disiplin kuruluna sevk edilecek, tekrarı durumunda ceza alacaklardır.
 • Sporcular, kendilerine verilen kondisyon programlarını günü gününe ve saati saatine uygulamakla yükümlüdürler. Tüm sporcular belirlenen kondisyon seviyelerine ulaşmak için sürekli olarak çalışacaklardır.
 • Sporcular antrenman ve maç günlerinde gerekli ısınma, soğuma ve toparlanma kurallarını öğrenmekle yükümlüdürler.
 • Sporcular sağlıklarını korumaya uygun yaşam alışkanlıkları geliştirirler.
 • Yaşam tarzını fiziksel, psikolojik, manevi, sosyal, entelektüel ve duygusal gelişimlerini sağlayacak şekilde düzenlemeyi öğrenirler.
 • Sporcular maç günlerinde enerjilerini verimli şekilde kullanmayı öğrenirler. 
 • Sporcular kondisyon seviyelerine azami dikkat ederler. Kilo, beden yağ oranı vb konularda Milli Takım danışmanlarının yönlendirmelerini harfiyen uygularlar. Belirli aralıklarla yapılan kondisyon ölçümlerinde hedeflenen seviyenin altındaki sporcular Milli Takıma davet edilmeyebilirler.
 • Sporcular kişisel gelişim için kendilerine verilen her türlü hedefi gerçekleştirmek için güç gösterirler.
 • Maç bırakmak ve yenilgiyi kabullenmek Milli Takımımızın karakterine uygun bir davranış değildir. Sporcular tüm güçleriyle her maçın sonuna kadar mücadele ederler.
 • Sporcular sayı verdiği ya da verildiği durumlarda kendi konsantrasyonlarını bozacak gereksiz tepkilerden kaçınırlar.

 

Yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranışlarda bulunan sporcular hakkında Teknik Kurul görüşü ve Federasyon Başkanı’nın onayı ile gerekli yaptırımlar uygulanır.

 

 

  

0
0
0
s2smodern

Site İçi Arama ve Güvenliğimiz