^ Back to Top
facebook

masatenisi.site

Masa Tenisinin Wikipediası

Duyurular

Son zamanlarda hızla artan Covid-19 vakalarından dolayı TMTF Yönetim Kurulu toplum ve insan sağlığını göz önünde tutarak aşağıdaki gerekçelerle 2020-2021 sezonu 1.Yarı Yarışma programında yer alan aşağıdaki müsabakaların ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermiştir. -3.Lig 1.Etap04-06 Aralık 2020 -1.Lig 1.Etap18-20 Aralık 2020 -Süper Lig 3.Etap26-27 Aralık 2020

26-29 Kasım 2020´de Bursa´da Aday Hakem Kursu Yapılacaktır.

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ 06 ARALIK 2020 DE (ZOOM ÜZERİNDEN) ONLİNE OLARAK YAPILACAKTIR.

Makale

Hayat Boyu Öğrenme Masa Tenisi Kursu Programı Güncellendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce illerde Halk Eğitim Merkezlerince Açılan  Masa Tenisi Kursu Programı 08.12.2017 tarihi itibariyle değişmişti. 08.01.2018 tarihinde program tekrar Güncellendi.

Güncellemeler ve yenilikler ise :

 • 120 Saate düşürülen masa tenisi öğretim programı yenisinde 220 saate yükseltildi
 • Masa tenisi kursunu veren antrenör ve öğretmenlere vize yatırma zorunluluğu getirildi. (Federasyon tarafından senelik vize işlemi yapılmış olması gerekmektedir) ( Not: Antrenör vize ücretinin 150 TL. olacağı tahmin ediliyor.)
 • Kurs programının süresi; günde en fazla 4 ders saati uygulanacak şekilde toplam 220 ders saat şeklinde değiştirildi
 • Beden eğitimi öğretmenleri dahil, tüm öğretmen ve antrenörlerin kurs açabilme için en az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörü Belgesine Sahip Olmaları Gerekmekte. ( Lise mezunu antrenörlerin kurs verebilmeleri eklendi.)

YENİ MASA TENİSİ KURS PROGRAMI

 

 

 

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

 1. Okuryazar olmak,
 2. 7 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kursun gerektirdiği hareketleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs     programının     uygulanmasında     eğiticiler     aşağıdaki     öncelik    sırasına     göre görevlendirilirler;

 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanı öğretmeni olarak atananlardan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar (Federasyon tarafından senelik vize işlemi yapılmış olması gerekmektedir),
 2. Öğretmen bulunamaması durumunda bu alana öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlardan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az Kademe Masa

 

Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar (Federasyon tarafından senelik vize işlemi yapılmış olması gerekmektedir),

 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları, öğretmen/eğitimcilerden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar (Federasyon tarafından senelik vize işlemi yapılmış olması gerekmektedir),
 2. Beden Eğitimi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar (Federasyon tarafından senelik vize işlemi yapılmış olması gerekmektedir).
 3. En az lise mezunu olup Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar (Federasyon tarafından senelik vize işlemi yapılmış olması gerekmektedir).

öğretmen/eğitimci olarak görev almalıdır.

 

 

PROGRAMIN AMAÇLARI

Masa Tenisi Kurs Programını bitiren bireylerin;

 1. Masa Tenisi sporunun önemini kavraması,
 2. Masa Tenisi saha ve malzemeleri hakkında bilgi sahibi olması,
 3. Masa Tenisi yarışma kurallarını kavraması ve bu kurallara uygun davranışlar sergilemesi,
 4. Masa Tenisi temel tekniklerini kavraması ve uygulaması,
 5. Kazandığı hareket becerileri ile kendini sözlü ve bedensel olarak ifade etmesi,
 6. Sportif etkinliklerde liderlik yapması, lidere uyması ve iyi bir izleyici olması,
 7. Yeteneklerini ve güçlü yönlerini tanıması, kazandığı becerileri en üst düzeyde kullanması,
 8. Fiziksel etkinlikler yolu ile kapasitesini en üst düzeye çıkarması,
 9. Fiziksel hareketin yapısını anlayıp yeni hareketler yaratması,
 10. Kendini gerçekleştirmesi, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyıp sınırlılıklarını bilerek davranışlarını kontrol etmesi,
 11. Sağlıklı ve etkili iletişim kurması, amaçlanmaktadır.

 

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Spor insan yaşantısının ayrılmaz bir parçasıdır. Manevi, kültürel ve evrensel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler yetiştirilmesinde spor eğitiminin önemli bir yeri vardır. Bireylerin sağlıklı bir beden, ruh yapısına ve sosyal çevreye sahip olması spor sayesinde gerçekleştirilmektedir. Sporun toplumdaki hak ettiği yere sahip olması için, bireylerin ilgi ve isteklerine göre uygun sporları yapabilmeleri ve spor faaliyetlerinin yapılması için gerekli alt yapı ve imkânların artırılması gerekmektedir. Erken yaşlarda uygulanacak olan spor etkinliklerinin çocukların motor beceri ve yeteneklerini geliştirmek, toplum içinde olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamak ve sporu alışkanlık halinde sürdürmelerini temin etmek yönünden pek çok faydası bulunmaktadır. Spor etkinlikleri, ayrıca öğrencilerin enerjilerini doğru alanlara yönlendirerek bireylerin empati kurma, birlikte yaşama becerilerinin gelişimine katkıda bulunmakta ve sağlıklı bir sosyal hayat tesis etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu programla, öğrencilere önemli bir spor dalı olan Masa Tenisi sevdirmek ve önemini anlatmak amaçlanmıştır.
 2. 1988 de Olimpik Spor dalı olarak kabul edilen Masa Tenisi, genç veya yaşlı herkesin yapabileceği, hız ve güçten çok yetenek ve hassasiyet gerektiren bir spor dalıdır. Toplumun her kesiminden insanın yapabileceği Masa Tenisi, pahalı araç gereç gerektirmeyen bir spordur. Masa Tenisi güvenli ve öğrenilmesi kolay bir spor dalıdır. Bu programla, kursiyerlere önemli bir spor dalı olan Masa Tenisini sevdirmek ve önemini anlatmak amaçlanmıştır. Ayrıca bu kurs programı ile Masa Tenisi sporunun yaygınlaştırılması, Masa Tenisi öğrenen kişilerin çeşitli kulüplere yönlendirilmesi, Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplama kabiliyetlerinin gelişmesinin sağlanması ve Masa Tenisi sayesinde strateji ve takımdaşlık olgusunun geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 3. Dersin işlenmesinde bölge, çevre, saha, malzeme, ilgi, ihtiyaç ve öğrenme ortamının durumu dikkate alınmalıdır. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden (slaytlar, akıllı tahtalar) faydalanılmalıdır.
 4. Yerel, ulusal ve uluslararası müsabakalar sırasında yapılmış kayıtlar sınıf Ortamında izletilerek sergilenen performans ve kullanılan teknikler hakkında sınıfta konuşma ortamı oluşturulmalıdır.
 5. Masa Tenisi Kurs Programı’nın amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

 

Değerler

Kurallara uyma

Problem Çözme

Becerisi

Alçakgönüllülük

Çalışkanlık

Disiplin

Yardımlaşma

 

 1. Öğrencilerin sportif ve kültürel alanlarda iletişim düzeyini geliştirmesi, yazılı ve görsel kaynakları belirleyerek bunlara ulaşabilmesi, kazanımlarını günlük yaşantılarında kullanmasına olanak sağlayacak etkinliklere yer
 2. Ders ve çalışmalar esnasında her türlü sağlık tedbiri alınmalı ve yeterli araç-gereç bulundurulmalıdır.
 3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
 4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 5. Konular basitten karmaşığa, kolaydan zora göre sıralanmıştır. Ancak eğitimciler sınıfın fiziksel altyapısı ve imkânlarını, bireylerin hazır bulunuşluğu ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak içerik sıralamasını uygun şekilde
 6. Program sonunda bireye yönelik teorik ve pratik değerlendirme yapılır.

 

 

PROGRAMIN KREDİSİ

Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 4 ders saati uygulanacak şekilde toplam 220 ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

Konular

Süre

Masa Tenisinde Temel Kavramlar ve Oyun Kuralları

20

Masa Tenisinde Teknik Taktik

90

Masa Tenisi Özel Antrenman Bilgisi ve Antrenman Çalışmaları

90

Masa Tenisi Oyununda Taktik ve Stratejiler

20

TOPLAM (Ders Saati)

220

 

İÇERİK

 1. MASA TENİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE OYUN KURALLARI
  • Masa Tenisi sporu tarihçesi ve tanıtımı,
  • Oyun alanı tanıtımı,
   • Masa Ölçüleri,
   • Arena Ölçüleri,
   • Salon standartları (Işık, zemin…),
  • Materyallerin Tanıtımı,
   • Raket özellikleri ve seçimi (Lastik ve tahta),
   • Kullanılan diğer ekipmanlar (Top, ayakkabı…),
  • Genel Oyun Kuralları,
   • Sporcuların sıralaması (Maç Föyü Yazma),
   • Maç Kuralları,
   • Puanlama sistemi,
 1. MASA TENİSİNDE TEKNİK TAKTİK
  • Anatomi, Fizyoloji ve Genel Antrenman Bilgisi,
  • Beslenme, Spor Psikolojisi,
  • Temel Teknikler,
   • Sporcu seçimi yöntemleri,
   • Sporcuya uygun malzeme özellikleri ve seçim kriterleri,
   • Raket tutuş şekilleri öğretimi ve temel pozisyonlar,
   • Raket top uyumu çalışmaları öğretimi(sektirmeler, sektirmeli toplu oyunlar, masa da toplu oyunlar…)
   • Temel duruş ve bekleme pozisyonları anlatımı, uygulaması,
   • Vuruş teknikleri öğretiminde basamaklamalar,
   • Forehand tekniği    öğretimi    ve    kombinasyonlar    anlatımı     ve uygulaması,
   • Backhand tekniği öğretimi ve kombinasyonlar anlatım, uygulaması,
   • Servis çeşitleri anlatımı ve uygulaması,
   • Forehand kesik      tekniği      öğretimi      ve      tekniğe      yönelik kombinasyonlar,
   • Backhand kesik      tekniği      öğretimi      ve      tekniğe      yönelik kombinasyonlar,
   • Forehand top spin tekniği öğretimi ve kombinasyonlar,
   • Backhand top spin tekniği öğretimi ve kombinasyonlar,
   • Top spin teknikleri öğretimi ve çeşitleri anlatımı,

 

 • Forehand spin      çeşitleri      öğretimi      ve      tekniğe      yönelik kombinasyonlar,
 • Forehand blok tekniği öğretimi ve tekniğe yönelik kombinasyonlar,
 • Backhand spin      çeşitleri      öğretimi      ve     tekniğe      yönelik kombinasyonlar,
 • Backhand blok tekniği öğretimi ve tekniğe yönelik kombinasyonlar,
 • Çok top uygulaması yapabilme becerileri (en az 6 kombinasyon adaylar dan istenecek),
 • Çok top çeşitleri tek masa, çift masa uygulamaları,
 • Top açma (flip) öğretimi ve çeşitleri,
 • Loop öğretimi ve çeşitleri.

 

 

 1. MASA TENİSİ ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ VE ANTRENMAN ÇALIŞMALARI
  • Antrenman programı taslak yazabilme öğretimi,
  • Temel kondisyon programı taslak bilgilendirmesi,
  • Antrenman programı taslak yazabilme öğretimi amaç süre doğrultusunda uygulayabilme,
  • Maksimal top sayısı belirleme çalışmaları.

 

 

 1. MASA TENİSİ OYUNUNDA TAKTİK VE STRATEJİLER
 • Skora göre oynama stratejileri,
 • Maç izleme ve analizi,
 • Defansif oyun özellikleri ve uygulamaları,
 • Atak oyun özellikleri ve uygulamaları.

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

 1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
  • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,
  • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
  • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

 

 1. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 2. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

 1. Ders kitabı olarak, Millî Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu yazılı materyaller ve Masa Tenisi Federasyonun yayımlamış olduğu yazılı materyaller kullanılır.
 2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/eğitimci tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılır.
 3. Programın uygulanabilmesi için spor alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği donanım sağlanmalıdır.
 4. Yararlanılacak kaynak araç-gereçler;
  • Masa Tenisi Masası,
  • Raket,
  • Top,
  • Pano,
  • Robot,

 

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

0
0
0
s2smodern

Site İçi Arama ve Güvenliğimiz