^ Back to Top
facebook

masatenisi.site

Masa Tenisinin Wikipediası

Duyurular

2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarımızın katılımlarının belirlenebilmesi için, tmtf.gov.tr web sitesindeki katılım formunun doldurularak Lig katılım bedelinin olduğu banka dekontu ile birlikte 03.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.

2021-2022 sezonu Hakem Vize ücretlerinin 10 Eylül 2021 tarihine kadar Federasyonumuzun ilgili Banka hesabına yatırılması gerekmektedir.Okul Sporları

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Masa Tenisi Spor Dalı Uygulama Esasları

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Masa Tenisi Spor Dalı Uygulama Esasları

https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2021/9/1/2021-2022%20MASA%20TENISI%20SPOR%20DALI%20UYGULAMA%20ESASLARI_637660964762048767.pdf

 Branş, yaş kategori bilgileri için tıklayınız.

1. Yarışmalar;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon spor dalı yarışma kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

 1. Minikler Mahalli; Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışma aşamalarında, kız ve erkek takımları arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
 2. Mahalli yarışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
 3. Grup ve Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanacaktır.

 

2. Kategoriler ve Doğum Tarihleri

 

 

Kategorisi

Eğitim ve Öğretim

Kademesi

Yarışma Aşaması

 

Doğum Tarihleri

Yaş Aralığı (2021 Yılı İtibariyle)

Minikler

İlkokul

Mahalli

01.09.2011-2012-

2013-2014-2015

6 -9 yaş

Küçükler

Ortaokul

Mahalli/Ulusal

2010-2011

10-11 yaş

Yıldızlar

Ortaokul

Mahalli /Ulusal

01.09.2007-2008-

2009

12-13 yaş

Gençler

Lise

Mahalli /Ulusal

2004-2005-2006-

2007

14-17yaş

 1. Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 15. maddesindeki hüküm gereğince, öğrencinin velisinin izni ile;

 

 • Minikler kategorisinde yer alan 2012 doğumlu öğrenciler, Ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla Küçükler kategorisine,
 • Küçükler kategorisinde yer alan 2010 doğumlu öğrenciler, Yıldızlar kategorisine,
 • Yıldızlar kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, Lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla Gençler kategorisinde terfi
 • Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.
 • Terfi ettirilen öğrenci sporcular, Eğitim ve Öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz.

 

 

 1. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar a)Yarışmalara katılacak olan okul takımları;

 

 • Minikler, Küçükler, Yıldızlar kategorilerinde; Erkeklerde ve kızlarda en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) öğrenci sporcu,
 • Gençler kategorisinde; Erkeklerde ve kızlarda en az 3 (üç) en fazla 4 (dört) öğrenci sporcudan oluşturulacaktır.

 

 

 

 

 1. Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında, Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yarışma alanına
 2. Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan kafileler; “Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.

ç) İlan edilen Grup ve Türkiye Birinciliği yarışma programlarına göre yarışmaları erken sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7. maddenin

 1. fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
 2. Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19.maddesine göre işlem yapılır.
 3. Avans kapatma işlemleri, idareci tarafından yapılacaktır. Ödemelerde, Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi ödeme bordrosuna mutlaka

f) Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinde; bu maddenin (a) fıkrasında belirlenen

 öğrenci sporcu  sayısına  istinaden oluşturulan kafilede yer alan  öğrenci sporcular ile

 ‘‘Spor Kafileleri Seyahat Yönergesindebelirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla

 kişi yer alamaz.

 1. Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarının; hava şartları durumlar nedeni ile belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; yarışmalar, ev sahibi ilin İl Tertip Komitesinin alacağı karar doğrultusunda, (takımların bağlı bulunduğu illerle gerekli yazışmaları yaparak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. Söz konusu nedenlerle; yarışma tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında yarışmaya katılan iller tarafından Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi güncellenerek, tahakkuk edecek harcırahlar, yarışmaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden karşılanacaktır.

 

4.   Ödüller

 • Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;
  1. Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı belgesi,
  2. Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okulların öğrenci sporcularına madalya ve başarı belgesi,

 

2)  Grup yarışmalarında;

Takım sıralamasında; bir üst aşamadaki yarışmalara katılma hakkı elde eden takımlara ve öğrenci sporcularına başarı belgesi ve madalya verilir.

 

5.     Kontenjanlar

 1. Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Grup yarışmalarına katılacak takım sayıları;
 • Bir önceki Eğitim ve Öğretim yılının, Türkiye Birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımların illeri,
 • Bir önceki Eğitim ve Öğretim yılında, ilgili spor dalı ve kategorisinde Okul Sporlarındaki lisanslı öğrenci sporcu sayısı, dikkate alınarak Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve ilan

 

 

 • Mahalli yarışmalar sonucunda bir üst aşamadaki yarışmalara katılamayacaklarını geçerli mazeretleriyle İl Tertip Komitelerine yazılı olarak bildiren okul takımlarının yerine, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ilan edilen kontenjan doğrultusunda mahalli sıralamanın bir altında yer alan okul takımı, İl Tertip Komitesine yarışmalara katılmak için başvuruda bulunabilir. Başvurunun Ulusal yarışma tarihinden en az üç iş günü öncesinde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İl Tertip Komitesi kararıyla bildirilmesi ve uygun görülmesi halinde söz konusu takım yarışmalara katılabilir. Bildirim yapmayan illerin okul takımları ilgili yarışmalara katılmazlar.
  1. KKTC okul takımları direkt olarak Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacaktır.

 

6.   Yetki

 1. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, yarışmalara dair tüm hususları değiştirmede
 2. Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan spor dalı açıklamalarını ve yarışmalar dair diğer hususları dikkate alarak yarışma programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. c)Yarışmalara bir ilden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile ayrı ayrı gruplara dağılımı sağlanacaktır.(Örnek; Bir ilden üç takım katılırsa 2-1, dört takım katılırsa 2-2 şeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara )

 

7.   Disiplin İşlemleri ve İtirazlar

 1. Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunulması halinde, Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri göz önüne alınarak işlem tesis
 2. Yarışmalarda spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışların işlenmesi halinde, “Spor Disiplin Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi yarışmanın düzenlendiği ilin İl Spor Disiplin Kuruluna
 3. İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 21. maddesinde belirtilen hükümlere göre İl Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 400,00 TL ücret yatırılır ya da İl Tertip Komitesine tutanak karşılığı elden
 4. İtirazlara yönelik İl Tertip Komitesinin verdiği kararlar

 

8.     Genel Hususlar

 1. Yarışma alanına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinde yer alan öğrenci sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin
 2. Çalıştırıcı ve idarecilerin; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına “Spor Bilgi Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları
 3. Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında Esama Listelerini “Spor Bilgi Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl Tertip Komitesi yetkililerine ibraz edilmesi

ç)Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin

“Spor Bilgi Sistemi” üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

 1. Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; gsb.gov.tr/okulsportal adresinde ilgili spor dalı açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı ve/veya idarecilerin Tertip Komitesine

 

 

yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde takımlar/öğrenci sporcular yarışmalara alınmayacaktır.

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim ve Öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle içinde bulunulan Eğitim ve Öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Küçükler kategorisinde 2010-2011-2012 (İlkokul kademesi) Yıldızlar kategorisinde ise 01.09-2007- 2008-2009-2010 (Ortaokul Kademesi) doğumlu öğrenci sporcular iştirak edecektir. f)Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen yarışma fikstüründe zorunlu haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde; söz konusu durum yarışmaya katılan idareci ve çalıştırıcılara İl Tertip komitesi tarafından
 1. Öğrenci sporcuların fiziki görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Komitesi tarafından işlem tesis edilir.

ğ)Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takımların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takım/öğrenci sporcu yarışmalara alınmayacaktır.

 • C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
 • Öğrenci Sporcu Lisansı ( Spor Dalına ait)
 • Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur)
 • Esame Listesi ( Tüm yarışmalarda zorunludur.)
 1. Çalıştırıcının ilgili mevzuatta yer alan hükümleri taşıması

 

 

 Teknik Açıklamalar

 

 1. Takım yarışmaları Gençler kategorisinde, 5 maçlık sistem (5 tek ) ile yapılacak olup, Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde ise 5 maçlık sistem (4 tek 1 çift) ile yapılacaktır.
 2. Bir set 11 sayı, maçlar ise 5 set üzerinden kazanılmış 3 set olarak oynanacaktır.
 3. Yarışmalarda beyaz forma ve şort kullanılmayacaktır
 4. Takımda yer alan öğrenci sporcular takım maçlarına aynı kıyafetle çıkacaklar ve yarışmayı aynı kıyafet ile tamamlayacaklardır.
 5. Takım/ öğrenci sporcular iki ayrı renk forma bulunduracaklardır. Bir maçta her iki takım aynı renk forma ile sahaya gelirler ise aralarından bir takımın formasının değiştirmesi hakem tarafından teklif İki takımda başka formalarının bulunmadığını beyan ederlerse hakem kura ile formasını değiştirecek takımı belirler.
 6. Minikler kategorisinde, Tertip Komitesinin alacağı karar doğrultusunda yaş grupları ayrı ayrı yarıştırılabilir.
 7. Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği kura çekiminde baylık sistemi uygulanacaktır.
 8. Yarışmalarda takımlar önce gruplar halinde yarışacaklar ve ilk iki sırayı alanlar sıralama tablosuna çıkacaklardır.
 9. Sıralama tablosu maçları 8’lerden sonra çift eleme sistemine göre oynanacaktır.
0
0
0
s2smodern

Site İçi Arama ve Güvenliğimiz